Ugostiteljske usluge koje se mogu pružati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ugostiteljske usluge koje se mogu pružati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu može se izdati za: vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište , kamp odmorište-robinzonski smještaj, dodjelu oznake kvalitete

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo mora:

 • biti upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • imati pravo korištenja objekta i/ili zemljišta u kojem, odnosno na kojem će se pružati ugostiteljske usluge
 • objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mora ispunjavati minimalne uvjete i uvjete za kategoriju
 • građevina koja je, odnosno u kojoj je objekt u kojem će se pružati usluge, mora ispunjavati uvjete „uporabljivosti“ građevine, prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 5.
 • Opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta, propisani su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15; 121/16; 99/18; 25/19; 98/19;32/20 i 42/20), te općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, broj 54/16, 69/17 i 120/19)

Iznimno, ako je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za izdavanje rješenja o odobrenju, a najdulje do 31. prosinca 2024. godine, ako ispunjava propisane uvjete.

Iznimno, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ako zahtjevu priloži izvršnu građevinsku dozvolu ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine i ispunjava ostale propisane uvjete, a najdulje do 31. prosinca 2024.

Potrebni dokumenti

 1. zahtjev
 2. preslika osobne iskaznice ili putovnice nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva
 3. dokaz o pravu korištenja objekta ili zemljišta za kamp (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
 4. preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
 5. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19)  
 6. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. Atesti – ispravnost električnih instalacija; ispravnost plinskih instalacija, zdravstvena ispravnost vode za piće), na zahtjev službene osobe.

Naknada

Upravna pristojba

za rješenje – naplaćuje se upravna pristojba            70 HRK    9,29 EUR

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd