• 044 500 330

Osoba zadužena za nepravilnosti

Marijana Klobučar Bobetko, mag. europskih poslovnih studija

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Telefon: 044/550-231
E-mail:

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd