• 044 500 330

Strateški dokumenti

Strateški dokumenti

 

Provedbeni program SMŽ

 

 
 

 

Plan razvoja SMŽ

 

 

Provedbeni program razvoja turizma SMŽ

 

 

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu

 

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd