• 044 500 330

Prostorni plan

Odluku o donošenju VI. izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije je donijela Županijska skupština na 17. sjednici održanoj 1. lipnja 2023. godine.
Odluka o donošenju Plan je objavljena u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“ broj 7/23. (PREUZMITE ODLUKU)

14.4.2023.

Sukladno članku 102 i 103. Zakona o prostornom uređenju objavljuje se Izvješće s javne rasprave Nacrta prijedloga VI.Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

17.2.2023.

Pozivaju se svi zainteresirani da pristupe javnoj raspravi u Prijedlog VI. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije te da sudjeluju u javnom izlaganju dana 23. veljače 2023. godine u s početkom u 10,00 sati u dvorani za sastanke Doma obrtnika, Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije, Udruženja obrtnika Sisak u Sisku, na adresi: Stjepana i Antuna Radića 8b.

Primjedbe na Prijedlog Plana se mogu izreći/dostaviti na sljedeće načine:

  • na dan javnog izlaganja u zapisnik
  • Upisom u knjigu primjedbi na mjestu izlaganja Prijedloga Plana, prostorija Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Zagrebačka 44, Sisak
  • Dostaviti poštom na adresu: Sisačko moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Zagrebačka 44, Sisak 44000 s napomenom; „Za Plan“

Primjedbe se zaprimaju do kraja javne rasprave 28. veljače 2023. godine.

Primjedbe moraju biti potpisane s navođenjem adrese osobe/tijela koje je dalo primjedbu.

  • Prijedlog VI. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije preuzmite na poveznici uz unošenje lozinke: 829373

10.2.2023.

9.2.2023.

 

 

22.4.2024.

22.2.2024.

8.6.2022.

31.5.2022.

24.5.2022.

12.4.2022.

25.3.2022.

21.3.2022. 

7.2.2022.

17.1.2022.

30.12.2021.

29.12.2021.

21.12.2021.

 

21.12.2023.

  • Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko moslavačke županije donesena je na 22. sjednici Županijske skupštine održane 20. prosinca 2023. godine.

6.11.2023.

Završen je postupak javnog uvida i javne rasprave IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije i javnog uvida i javne rasprave Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.

2.11.2023.

Informacije o tijeku izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije


Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije je održalo dvije sjednice: 23. ožujka i 4. srpnja 2023. godine.
Na 2. sjednici Povjerenstvo je odlučilo da je Strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, te je doneseno Mišljenje sukladno člancima 20. i 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) da su IV. izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ prihvatljive za okoliš i ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera.

4.8.2023.

3.8.2023.


7.4.2022.

30.3.2022.

1.2.2022.

21.1.2022.

20.12.2021.

17.12.2021.

25.11.2021.

21.10.2021.

 

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd