Domaća radinost - sporedno zanimanje

Domaća radinost - sporedno zanimanje

Omogućeno je obavljanje gospodarskih djelatnosti osobnim radom kao domaća radinost ili sporedno zanimanje. Fizička osoba time ne stječe status obrtnika nego se vodi u evidenciji koju vodi nadležno upravno tijelo županije

 • domaću radinost ili sporedno zanimanje ne može obavljati osoba koja obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva od koje dohodak ili dobit utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost
 • domaća radinost- izrada proizvoda koju obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom, ako ispunjava uvjete iz propisa kojima se uređuje pojedina djelatnost (obavezno navesti proizvode koje će izrađivati u domaćoj radinosti)
 • sporedno zanimanjeobavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge, ako udovoljava posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, ako obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta

 

 • Potrebni dokumenti:

  1. preslika osobne iskaznice

  2. dokaz prava raspolaganja prostorom za obavljanje djelatnosti ako je za obavljanje djelatnosti potreban prostor

  3. dokaz o stručnoj spremi za obavljanje sporednog zanimanja  (ako je potrebno za obavljanje djelatnosti/svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti ) - preslika i original na uvid

  4. Potvrda Porezne uprave da podnositelj zahtjeva NIJE obveznik poreza na dodanu vrijednost.


  Osnovni propisi

  Zakon o obrtu (NN 143/13 i 127/19,  41/20)

  Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice (NN 42/08)

  Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07 – ispr.)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd