Turistički vodiči

Turistički vodiči

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Turistički vodič je osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i vrijednosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja.

Usluge turističkog vodiča može pružati državljanin Republike Hrvatske, državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17, 25/19 i 98/19).

 Iznimno, usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane Zakonom.

 Turistički vodič za pružanje usluga turističkog vodiča mora ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča koje izdaje nadležni upravni odjel u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove turizma.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča

Za izdavanje rješenja turistički vodič mora imati:

  • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije,
  • završenu najmanje srednju školu,
  • položen stručni ispit za turističkog vodiča,
  • znati jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru,
  • poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.

Potrebni dokumenti

1. Zahtjev

2. Preslika osobne iskaznice,

3. Preslika svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju,

4. Fotografija veličine 25x20 mm (može se dostaviti u digitalnom obliku e-mailom ili na USB sticku u formatu 720x825 piksela i JPEG do 400kB)

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča

6. Dokaz o poznavanju jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru

7. Dokaz o uplati za izradu iskaznice na račun AKD-e Zagreb,  5,97EUR

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd