• 044 500 330

Natječaji i javni pozivi

15.4.2024.

6.3.2024.

Javni poziv Tradicijski i umjetnički obrti za 2024. godinu bit će otvoren u razdoblju od 07.03.2024 godine do zaključno 05.04.2024. godine.

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se na jedan od slijedećih načina:

 • elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca za prijavu (online prijavnice) na internetskoj stranici Sisačko-moslavačke županije
 • u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnici Sisačko-moslavačke županije i
 • poštom na adresu:

  Naziv i adresa
  podnositelja zahtjeva
  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
  UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE,
  RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE EU
  Prijava na Javni poziv po programu
  „TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI„ za 2024.g.
  44000 Sisak, Ante Starčevića 29

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd