Rekonstrukcija bolničkog kompleksa

Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, te izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava jedinstvene Dnevne bolnice

Nositelj projekta: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Jedan od najvažnijih projekata svakako je izgradnja i opremanje moderne dnevne bolnice i objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice dr. Ivo Pedišić u Sisku koji će stanovnicima Sisačko-moslavačke županije omogućiti brigu o zdravlju u novom, moderno uređenom i opremljenom prostoru.

REKONSTRUKCIJA BOLNIČKOG KOMPLEKSA I USPOSTAVA OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJEMA U OPĆOJ BOLNICI ”DR. IVO PEDIŠIĆ” SISAK KROZ INFRASTRUKTURNA ULAGANJA I OPREMANJE

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. U sklopu ovog projekta izgradit će se Središnji paviljon u kojem bi se na jednom dijelu nalazio Objedinjen hitni bolnički prijem.

U sklopu ovog projekta izgrađen je Središnji paviljon u kojem se na jednom dijelu nalazi Objedinjen hitni bolnički prijem.

REKONSTRUKCIJA BOLNIČKOG KOMPLEKSA, ODNOSNO IZGRADNJA SREDIŠNJEG PAVILJONA I USPOSTAVA JEDINSTVENE DNEVNE BOLNICE

Predmet projekta: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava jedinstvene Dnevne bolnice.

Cilj projekta: omogućavanje potpunije i adekvatnije medicinske zaštite i skrbi pacijentima kroz izgradnju i opremanje Dnevne bolnice u sklopu novoizgrađenog Središnjeg paviljona Opće bolnice Sisak

Kroz projekt Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” omogućena je potpunija i adekvatnija medicinska zaštita i skrb pacijentima, poboljšana je kvaliteta i organizacija rada Opće bolnice Sisak te je korisnicima iz cijele Sisačko-moslavačke županije omogućena kvalitetnija i dostupnija zdravstvena usluga.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd