Crna roda

Crna roda

Vrijednost projekta: prihvatljivi troškovi 15.759.437,22kn (EU potpora 12.826.999,00kn)
Partneri: Sisačko-moslavačka županija, Grad Popovača

Izgradnjom i uređenjem Posjetiteljskog centra „Crna roda“ Osekovo, Park prirode Lonjsko polje dobio je svoj četvrti i glavnom gradu najbliži ulaz u Park s modernom infrastrukturom i sadržajima po mjeri suvremenih korisnika. Promatračnice su izgrađene na tri lokacije (u Repušnici, Čigoču i Osekovu) i svaka je drugačijeg izgleda. Ponuda Parka obogaćena je i čamcima na solarni pogon te e-biciklima, a nabavom istraživačkog laboratorija kreirani su novi edukativni programi za djecu.
Vidikovci i posjetiteljski centar Crna roda nastali su projektom pod nazivom Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra “Crna Roda” Osekovo. Projekt je za nositelja Park prirode Lonjsko polje, te partnere Sisačko-moslavačku županiju i Grad Popovaču provodila Razvojna agencija SIMORA. Arhitekti su Mia Roth i Tonči Čerina, a do sada su već nagrađeni za isti rad nagradom Bernardo Bernardini.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd