Fond solidarnosti Europske unije

Fond solidarnosti Europske unije

Prijavitelj: Sisačko-moslavačka županija
Program: Fond Solidarnosti Europske Unije
Naziv projekta: Radovi na hitnoj sanaciji obrazovnih zgrada Sisačko– moslavačke županije
Broj ugovora: FSEU.2022.MZO.002
Vrijednost: 6.924.325,13 kn, 100% sufinancirano iz FSEU

Projekt uključuje slijedeće mjere hitnih sanacija nakon potresa:

 • Hitne mjere za OŠ Dvor
 • Hitne mjera za Gimnaziju Sisak
 • Hitne mjere za Srednju školu Glina
 • Hitne mjere za Osnovnu školu Glina
 • Hitne mjere za Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić Gora
 • Hitne mjere za Područnu školu Nebojan
 • Hitne mjere za Strukovnu školu Sisak
 • Hitne mjere za Osnovnu školu Mladost Lekenik – PŠ Letovanić
 • Hitne mjere za Srednju školu Viktorovac
 • Hitne mjere za Osnovnu školu Dragutin Tadijanović Petrinja
 • Hitne mjere za PŠ Mošćenica
 • Hitne mjere za Tehnička škola Kutina
 • Hitne mjere za OŠ Jabukovac
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za OŠ Mate Lovraka Petrinja
 • Hitne mjere za OŠ Katarina Zrinski Mečenčani

Prijavitelj: Sisačko-moslavačka županija
Program: Fond Solidarnosti Europske Unije
Naziv projekta:  Čišćenje područja Sisačko - moslavačke županije pogođenog katastrofom - operacije čišćenja
Broj ugovora: FSEU.2022.MINGOR.04/2
Bespovratna sredstva: 300.189,23 kn, 100% sufinancirano iz FSEU

Zbog posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije sve službe izašle su na teren u svrhu hitnih sanacija i čišćenja područja kako bi se omogućio nastavak funkcioniranja javnih službi, života građana, prometa.  U tu svrhu angažirane su različite službe za čišćenje područja kao i vozila koja su na istome radila.


Prijavitelj: Sisačko-moslavačka županija
Program: Fond Solidarnosti Europske Unije
Naziv projekta: Troškovi procjene stanja građevine od strane ovlaštenih osoba
Broj ugovora: FSEU.2022.MUP.296
Bespovratna sredstva: 992.453,86 kn, 100% sufinancirano iz FSEU

Zbog posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Sisačko – moslavačke županije na teren su izašli statičari zbog rada na neplaniranim i neredovnim poslovima zbog neočekivane krizne situacije izazvane potresom te su sudjelovali u hitnim pregledima oštećenih građevina na području Sisačko-moslavačke županije.


Prijavitelj: Sisačko-moslavačka županija
Program: Fond Solidarnosti Europske Unije
Naziv projekta: Osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Sisačko-moslavačke županije kroz uređenje stambenih jedinica
Broj ugovora: FSEU.MPGI.03/16
Bespovratna sredstva: 1.933.114,31 kn, 100% sufinancirano iz FSEU

Zbog posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije došlo je do urušavanja stambenih objekata (kuća, višestambenih zgrada). Građani SMŽ ostali su bez svojih domova i bilo je potrebno osigurati im privremeni smještaj kako bi mogli nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima. Stoga je Sisačko – moslavačka županija morala pokrenuti postupak sanacije manjih oštećenja koja su nastala u potresu, te opremanje 10 stanova u vlasništvu ustanova Sisačko-moslavačke županije i RH na području SMŽ (Sisak, Petrinja, Kutina, Novska) koja su na raspolaganju stanovnicima. Navedeni smještaj namijenjen je potrebitom stanovništvu dok se ne budu mogli vratiti u svoje objekte.

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd