• 044 500 330

Vijesti

Pročelnica Upravnog odjela za poslove župana Sanja Mioković i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Alenka Ljubešić su na sisačkoj Gradskoj tržnici Kontroba sudjelovale u obilježavanju Međunarodnog dana nasilja nad ženama koje je i ove godine organizirao Centar za žene Adela iz Siska.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Pročelnica Upravnog odjela za poslove župana Sanja Mioković i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Alenka Ljubešić su na sisačkoj Gradskoj tržnici Kontroba sudjelovale u obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koje je i ove godine organizirao Centar za žene Adela iz Siska.
Organizator je pozvao građane: „… kako bismo zajedno obilježili ovaj značajan datum i senzibilizirali javnost o činjenici da se nasilje ne događa nekom drugom, već da je prisutno u našoj neposrednoj blizini, ali se, nažalost, prijavljuje u malom broju slučajeva. Stoga je potrebno jačati odlučnost žena da proživljeno nasilje prijavljuju u nastojanju da se možebitno buduće nasilje spriječi, a već počinjeno nasilje sankcionira na odgovarajući način.“
Javna akcija Centra za žene Adela uključila je podjelu promotivnih letaka i ostalog materijala o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, kao i razgovor stručnog tima s građankama i građanima Siska, koji su se odazvali pozivu na obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd