Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 000

Vijesti

Predsjednik Županijske skupštine Mato Fofić je u petak, 5. kolovoza 2022. godine, u Donjem Krivaju u Voloderu, na području Popovače, u ranim jutarnjim satima ispratio jahače Konjaničkog maratona arapskih konja.

Dvadeset i šesti „Konjanički maraton arapskih konja“

Predsjednik Županijske skupštine Mato Fofić je u petak, 5. kolovoza 2022. godine, u Donjem Krivaju u Voloderu, na području Popovače, u ranim jutarnjim satima ispratio jahače Konjaničkog maratona arapskih konja. Organizatori su Uzgajivači arapskih konja Moslavine, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – ogranak Kutina i Matica Hrvatska – ogranak Kutina. Put koji ove godine u pet dana prelaze jahači je Donji Krivaj-Kutina-Lipovljani-Stara Subocka-Novska-Okučani-Jasenovac-Krapje-Voloder-Lonjsko polje-Voloder-Moslavačka gora-Voloder.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1