Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 000

Vijesti

Župan Ivan Celjak je u srijedu, 29. lipnja 2022. godine, tijekom obilaska Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, gdje je upravo u tijeku rušenje stare zgrade Uprave, teško oštećene u potresu, u izjavi novinarima pojasnio koje su sve radnje poduzete na obnovi i poboljšanju objekata medicinskih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije.

Obnova i dogradnja objekata medicinskih ustanova u SMŽ

Župan Ivan Celjak je u srijedu, 29. lipnja 2022. godine, tijekom obilaska Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, gdje je upravo u tijeku rušenje stare zgrade Uprave, teško oštećene u potresu, u izjavi novinarima pojasnio koje su sve radnje poduzete na obnovi i poboljšanju objekata medicinskih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije.
Podsjetio je kako su u Sisku obnovljene zgrade kirurgije i oftalmologije, kao i Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Odjela za venerologiju i dermatologiju („Jodno“).
„Nismo zadovoljni samo vraćanjem na prijašnje stanje, želimo proširiti sadržaje i našim stanovnicima omogućiti zdravstvenu skrb koju su morali tražiti u nekoj drugoj županiji.
U tijeku je stoga izrada projektne dokumentacije za zgrade „Jodnog“, kao i za njihovu dogradnju, što znači da ćemo proširiti sadržaje koje odjeli sada pružaju.
U tijeku je nabava za izvođenje radova i za „Novu bolnicu“ u Petrinji, odnosno za zgradu Pulmologije.
U tijeku je i nabava za izradu projektne dokumentacije za zgradu „Stare bolnice“ u Petrinji, a podsjećam da smo obnovili i zgradu Zavoda za hitnu medicinu, Ispostava Sisak.
Isto tako osiguran je zamjenski objekt za ambulantu u Jabukovcu, a uređena je i ambulanta u Žažini.
Gotovi smo s radovima na dva objekta u krugu Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, ostala četiri objekta će biti gotova do jeseni.“
Dinamika projekata obnove županijskih ustanova ide po planu, županijske službe su sve na raspolaganju i radi se u punom kapacitetu kako bi se u zadanim rokovima rješavala pitanja obnove.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1