• 044 500 330

Vijesti

Hrvatske vode danas su započele radove na rekonstrukciji obalnog nasipa rijeke Kupe za potrebe zaštite od poplava prigradskih naselja grada Siska na dionici Staro Pračno – Stara Drenčina u duljini od osam i pol kilometara. Ukupna vrijednost projekta je 36 milijuna kuna, a projekt je nužan zbog lošeg stanja nasipa koji je dodatno oštećen tijekom potresa koji su u prosincu prošle godine pogodili Sisak i okolicu. Rok izvođenja radova je 24 mjeseca, a nakon njih Sisak i okolica trebali bi biti mnogo sigurniji od poplava.

Krenula rekonstrukciji oštećenog nasipa na rijeci Kupi (dionica Stara Drenčina-Staro Pračno)

Hrvatske vode danas su započele radove na rekonstrukciji obalnog nasipa rijeke Kupe za potrebe zaštite od poplava prigradskih naselja grada Siska na dionici Staro Pračno – Stara Drenčina u duljini od osam i pol kilometara. Ukupna vrijednost projekta je 36 milijuna kuna, a projekt je nužan zbog lošeg stanja nasipa koji je dodatno oštećen tijekom potresa koji su u prosincu prošle godine pogodili Sisak i okolicu. Rok izvođenja radova je 24 mjeseca, a nakon njih Sisak i okolica trebali bi biti mnogo sigurniji od poplava.

Planiranom rekonstrukcijom predviđena je nadogradnja i ojačanje postojećeg nasipa s pristupnim rampama, premještanje nasipa u zaobalje na dijelovima dionice, rekonstrukcija odvodnih kanala i betonskog propusta s čepom i eksploatacija pozajmišta glinenog materijala na lokacijama uz nasip. Rekonstrukcija kupskog nasipa na ovoj dionici, od spoja nasipa sa željezničkom prugom kod ušća Odre do Stare Drenčine prepoznata je kao jedan od prioriteta u izgradnji sustava obrane od poplava na sisačkom području.

Prije ovih radova održano je nekoliko radnih sastanaka između Generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića i sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka, upravo na temu sanacije nasipa uslijed šteta uzrokovanih potresima, ali i pojačanim sustavima zaštite od poplava na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Posebice na području Hrvatske Kostajnice te Siska, točnije gradske četvrti Galdovo.

„Obrambeni nasip na Kupi oštećen je u poplavama, ali i ranijim prirodnim djelovanjima te u ovom stanju ne zadovoljava kriterije obrane od poplave. Došlo je do deformacije nasipa koji nema odgovarajući poprečni profil, oštećen je djelovanjem životinja, pojavilo se procjeđivanje i podviri u zaobalju pri visokim vodostajima. Stoga smo rekonstrukciju kupskog nasipa na ovoj dionici, od spoja nasipa sa željezničkom prugom kod ušća Odre do Stare Drenčine, prepoznali kao jedan od prioriteta u izgradnji sustava obrane od poplava na sisačkom području. Nakon razornog potresa od 29. prosinca 2020. godine, detaljnim obilaskom i provjerom stanja vodnih građevina, uočena su značajna oštećenja na ovoj dionici nasipa. Oštećenja su bila takva da nasip ne bi izdržao nailazak visokog vodnog vala te se stoga na dijelovima hitno prišlo izgradnji druge linije obrane od poplava od posebnih barijera dužine oko 570 metara. Sada smo započeli cjelovitu rekonstrukciju nakon čega će građani Siska i okolice moći mirnije spavati, a u postupku je i obaloutvrda na području Galdova.“, prigodom početka radova na rekonstrukciji nasipa izjavio je župan Sisačko-moslavački Ivan Celjak.

Obilježavanju početka radova nazočili su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd