Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 000

Vijesti

U utorak, 14. srpnja 2021. godine, održan je sastanak župana Ivana Celjaka s ministrom Radovanom Fuchsom i suradnicima o stanju školskih objekata nakon potresa i interventnim mjerama koje se provode. Zbog potresom nastalih oštećenja, 9 objekata je neuporabljivo, 12 je privremeno neuporabljivo, 11 je uporabljivo s preporukom, a 24 je uporabljivo.

Sastanak župana s ministrom Radovanom Fuchsom

U utorak, 14. srpnja 2021. godine, održan je sastanak župana Ivana Celjaka s ministrom Radovanom Fuchsom i suradnicima o stanju školskih objekata nakon potresa i interventnim mjerama koje se provode. Zbog potresom nastalih oštećenja, 9 objekata je neuporabljivo, 12 je privremeno neuporabljivo, 11 je uporabljivo s preporukom, a 24 je uporabljivo.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1