• 044 500 330

Vijesti

Zamjenik župana Mihael Jurić je u utorak, 13. srpnja 2021. godine, nazočio potpisivanju ugovora o korištenju i službenom pokretanju kontejnerske kuhinje koju Hrvatski Caritas stavlja na raspolaganje sisačkoj Općoj bolnici "dr. Ivo Pedišić".  Kontejnerska kuhinja (i prateći kontejnerski prostor za pripremu hrane) ima kapacitet 300 obroka koji će se ovdje svakodnevno pripremati za pacijente sve do završetka potpune obnove bolnice.

Potpisivanje ugovora o korištenju i pokretanju kontejnerske kuhinje

Zamjenik župana Mihael Jurić je u utorak, 13. srpnja 2021. godine, nazočio potpisivanju ugovora o korištenju i službenom pokretanju kontejnerske kuhinje koju Hrvatski Caritas stavlja na raspolaganje sisačkoj Općoj bolnici "dr. Ivo Pedišić".

Kontejnerska kuhinja (i prateći kontejnerski prostor za pripremu hrane) ima kapacitet 300 obroka koji će se ovdje svakodnevno pripremati za pacijente sve do završetka potpune obnove bolnice.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd