Vijesti

Župan Ivan Celjak je sa suradnicima u srijedu, 23. lipnja 2021. godine, u svom kabinetu održao radni sastanak s ravnateljicom Državnog zavoda za statistiku Lidijom Brković i njenim suradnicima. Tema sastanka bio je popis stanovništva 2021., imenovanje koordinatora  na području SMŽ, pronalazak adekvatnih prostora za koordinaciju popisa i raspodjele opreme potrebne za rad.

Radni sastanak s ravnateljicom Državnog zavoda za statistiku

Župan Ivan Celjak je sa suradnicima u srijedu, 23. lipnja 2021. godine, u svom kabinetu održao radni sastanak s ravnateljicom Državnog zavoda za statistiku Lidijom Brković i njenim suradnicima. Tema sastanka bio je popis stanovništva 2021., imenovanje koordinatora na području SMŽ, pronalazak adekvatnih prostora za koordinaciju popisa i raspodjele opreme potrebne za rad.

Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, bit će provedena na području Republike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do 29. listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice. Popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnim intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa od 13. do 26. rujna 2021. godine samostalnim popisivanjem stanovništva elektroničkim sustavom e-Građani. Kontrolori nadziru rad određenog broja popisivača te im daju smjernice za rad, tijekom trajanja Popisa s njima održavaju sastanke i pružaju im metodološku pomoć, kontroliraju točnost i obuhvat prikupljenih podataka te obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa. Popisivanje u navedenom razdoblju zahtijeva puni dnevni angažman popisivača i kontrolora (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača ili kontrolora nema drugih poslovnih/školskih obveza. Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa (www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora, odgovarajući na pitanja o osobnim podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja. Rok za podnošenje prijava jest od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. Kandidat može samo jedanput popuniti prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne iskaznice. Uvjeti za prijavu kandidata za popisivača/kontrolora jesu: - državljanstvo Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj - navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave - završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje - poznavanje rada na računalu - valjana adresa elektroničke pošte. Bodovnu prednost pri odabiru kandidata ostvaruju kandidati koji imaju: - višu razinu obrazovanja - iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama - dobro poznavanje rada na računalu - nezaposleni i studenti - mogućnost korištenja vlastitoga prijevoznog sredstva za vrijeme Popisa. Od ukupno prijavljenih, odabrat će se potreban broj kandidata na osnovi osvojenih bodova. Odabrani kandidati obavezni su sudjelovati u on-line obuci radi upoznavanja s metodologijom i organizacijom Popisa. Kandidati će o izboru i terminu preuzimanja elektroničkog uređaja biti obaviješteni elektroničkom poštom.

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd