Vijesti

Župan Ivan Celjak je sa suradnicima u ponedjeljak, 21. lipnja 2021. godine, u prostoru vojarne „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji nazočio radnom sastanku.

Radni sastanak u Petrinji – naručivanje i ovjeravanje radova sanacije posljedica potresa

Župan Ivan Celjak je sa suradnicima u ponedjeljak, 21. lipnja 2021. godine, u prostoru vojarne „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji nazočio radnom sastanku.
Sastanak, u čijem je radu sudjelovao i potpredsjednik Vlade RH, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, sazvao je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.
Na dnevnom redu ovog sastanka bile su sljedeće teme:
Verifikacija računa naručenih i isporučenih radova, roba i usluga temeljem osiguranih sredstava iz Državnog proračuna i definiranje modela naručivanja i ovjeravanja radova i usluga za potrebe sanacije posljedica potresa.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd