Vijesti

Zamjenik sisačko-moslavačkog župana Mihael Jurić je u srijedu, 16. lipnja 2021. godine, u prostoru Društvenog doma Lipovljani nazočio svečanom programu, koji je bio održan u povodu 250 godina postojanja Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani.

250 godina OŠ Josipa Kozarca Lipovljani

Zamjenik sisačko-moslavačkog župana Mihael Jurić je u srijedu, 16. lipnja 2021. godine, u prostoru Društvenog doma Lipovljani nazočio svečanom programu, koji je bio održan u povodu 250 godina postojanja Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd