Vijesti

Zamjenik župana Mihael Jurić je u utorak, 15. lipnja 2021. godine, u prostoru restorana „Cocktail 2“ u Sisku nazočio konferenciji „Industrija građevnog materijala i gospodarenje građevnim otpadom u vrijeme Covida i potresa“, koju je organizirala Hrvatska gospodarska komora.

Konferencija „Industrija građevnog materijala i gospodarenje građevnim otpadom u vrijeme Covida i potresa“

Zamjenik župana Mihael Jurić je u utorak, 15. lipnja 2021. godine, u prostoru restorana „Cocktail 2“ u Sisku nazočio konferenciji „Industrija građevnog materijala i gospodarenje građevnim otpadom u vrijeme Covida i potresa“, koju je organizirala Hrvatska gospodarska komora. Ova se konferencija, koju je otvorio Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, odvijala u dva panela: „Industrija građevnog materijala – izazovi i prilike“ i „Gospodarenje građevnim otpadom na resursno učinkovit način“, uz jedan mini-panel „Mogućnosti financiranja za poslovanje i razvoj poduzetništva“.
U svom je obraćanju zamjenik župana Jurić srdačno pozdravio ovakav skup koji se održava na području naše ranjene županije. Ovdje možemo, rekao je, naučiti kako bolje i kvalitetnije provesti obnovu. sve su službe Sisačko-moslavačke županije, zaključio je Jurić, stavljene na raspolaganje svim sudionicima procesa obnove i saniranja posljedica razornog potresa, a sve u cilju što bržeg privođenja obnove kraju, „što građani od nas očekuju“.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd