Vijesti

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na svojoj je 17. sjednici prihvatila prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna SMŽ za 2023. godinu.

PRORAČUN SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE VEĆI ZA 36,4 MILIJUNA EURA

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na svojoj je 17. sjednici prihvatila prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna SMŽ za 2023. godinu.
Ukupni prihodi i primici, kao i ukupni rashodi i izdaci u I. izmjenama i dopunama Proračuna povećani su sa 281 393 422,39 € na 317 826 469,65 €, odnosno veći su za 36,4 milijuna €.
Proračun SMŽ je konsolidirani proračun, koji se sastoji od Proračuna SMŽ i proračuna korisnika SMŽ.
Županijska skupština prihvatila je i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prošlu godinu, kao i Odluku o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd