• 044 500 330

Program „Razvoj međusektorske suradnje u skrbi za osobe s invaliditetom“

projekt medjusektorska

Nositelj programa: Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
Partnerske organizacije: Sisačko-moslavačka županija, Karlovačka županija
Vrijednost programa: 450.000,00 kuna
Naziv i vrijeme provođenja projekta: Program „Razvoj međusektorske suradnje u skrbi za osobe s invaliditetom“ provodi se u sklopu trogodišnjeg programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje od 2017. do 2020. godine“ kojega financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb.

CILJEVI PROGRAMA
Program „Razvoj međusektorske suradnje u skrbi za osobe s invaliditetom“ privodi kraju drugu godinu provedbe aktivnosti programa u Području II. Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom; Prioritet 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika; Vrste usluga i aktivnosti: B.5. Inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom.
Provedbom aktivnosti i pružanja usluga unaprjeđuje se uključenost osoba s invaliditetom u širu zajednicu kako bi postigle što višu razinu samostalnosti u donošenju odluka na svim životnim područjima. Iz tog razloga, dio aktivnosti i usluga iz prve godine provedbe programa nastavile su se i u drugoj godini kako bi se održao kontinuitet te ispunili ciljevi programa. Pružatelji usluga osobama s invaliditetom imaju važnu ulogu u tom procesu, a u okviru ovoga programa cilj je učiniti njihove usluge dostupnijima i vidljivijima te umrežiti različite pružatelje usluga za osobe s invaliditetom i same korisnike.

 

Provedbom ovoga programa namjeravaju se ostvariti sljedeći ciljevi:
1. Osobama s invaliditetom na regionalnoj razini osigurati dostupnost informacija o pravima i uslugama koje mogu ostvariti u različitim sustavima (obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, zapošljavanje) na temelju svoga invaliditeta;
2. Povezati dionike na regionalnoj razini koji djeluju u različitim sektorima kako bi kroz suradnju i umrežavanje razvijali nove usluge za osobe s invaliditetom utemeljene na stvarnim potrebama osoba s invaliditetom, te kako bi unaprjeđivali postojeće usluge u zajednici za ovu skupinu građana;
3. Korištenjem IT tehnologija kreirati bazu prava i usluga koju će moći koristiti svi zainteresirani pružatelji usluga, jedinice lokalne i područne samouprave, različiti sponzori i donatori kao i same osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji;
4. Promicati razvoj lokalnih javnih politika za osobe s invaliditetom zasnovanih na stvarnim potrebama osoba s invaliditetom.

U prvoj i drugoj godini provedbe programa provedene/pružene su:

AKTIVNOSTI

• Uključivanje osoba s invaliditetom u društvene sadržaje kroz primjenu modela socijalnog mentorstva
• Usluge besplatne pomoći za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji
• Edukacija socijalnih mentora i uparivanje korisnik/mentor
• Nadogradnja i razvoj E-baze usluga za osobe s invaliditetom
• Ažuriranje E-baze usluga novim podatcima i uslugama za područje Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije
• Edukacija zainteresiranih pružatelja usluga o primjeni sustava E-baze usluga
• Organiziranje konferencije pružatelja usluga za osobe s invaliditetom
• Savjetovanje i informiranje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji
• Izrada korisničkih uputa za korištenje Kataloga prava i usluga

VRSTE USLUGA
Savjetovanje i informiranje:
povećanje razine informiranosti koja dovodi do povećanja kompetencija kako bi korisnici stjecali sve veću neovisnost na svim područjima
Besplatna pravna pomoć:
osiguravanje dostupnosti informacija o pravima i uslugama koje mogu ostvariti u različitim sustavima
Uključivanje u društvene sadržaje kroz socijalno mentorstvo:
povećavanje socijalne uključenosti u zajednicu temeljem rada mentora s korisnicima pružanjem podrške u osamostaljivanju
Umrežavanje i povezivanje pružatelja usluga za osobe s invaliditetom:
postizanje koordiniranih aktivnosti različitih pružatelja usluga čime se povećava kvaliteta usluge krajnjem korisniku
Edukacija pružatelja usluga:
usvajanje primjene aplikativnih modula za registraciju u bazu usluga, dodavanje novih sadržaja i usluga iz područja svoga djelovanja

Kontakt za više informacija:
Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
E-mail:

Upravi odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije
E-mail:


INFORMATIVNA RADIONICA KATALOG PRAVA I USLUGA ZA OSOBE S INVALIDITETOM U SISAČKO - MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
U sklopu programa Razvoj međusektorske suradnje u skrbi za osobe s invaliditetom održana je druga radionica za pružatelje usluga osobama s invaliditetom u Sisačko-moslavačkoj županiji koju su proveli predstavnici Saveza osoba s invaliditetom Karlovačke županije, predsjednica Blaženka Presečan i koordinatorica programa Veronika Lendler, čime je obilježen kraj druge godine provedbe programa.

  • Katalog prava i usluga za osobe s invaliditetom je primarno namijenjen osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, te pružateljima usluga osobama s invaliditetom kao i drugim dionicima koji se kroz svoju djelatnost bave osobama s invaliditetom. Ovakav Katalog je jedinstven primjer u našoj zajednici iz razloga što je interaktivan i ima mogućnost brzog i jednostavnog unošenja novih usluga od strane samoga pružatelja.
  • Cilj i sadržaj radionice bio je usmjeren na upoznavanje pružatelja usluga osobama s invaliditetom s područja Sisačko-moslavačke županije o implementaciji mjera iz Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine te o mogućnostima korištenja Kataloga kako bi svoje usluge učinili dostupnijim svim korisnicima i građanima.
  • Rezultati:
    - povratna informacija sudionika o Katalogu prava i usluga za osobe s invaliditetom (namjena, struktura, sadržaj, sudjelovanje u popunjavanju sadržaja)
    - dijeljenje zajedničkih iskustava i izazova s kojima se susreću sami pružatelji usluga, te njihovi korisnici s područja Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije koja daju neke nove smjernice za treću godinu provedbe programa
    - umrežavanje sudionika s područja Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije kako bi se omogućio bolji protok informacija, te ostvarile suradnje s obzirom na velik broj zajedničkih tema koje jesu i mogu biti obuhvaćene ovim programom

View the embedded image gallery online at:
https://smz.hr/invaliditet#sigProId4a4e684073

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd