• 044 550 201

Arhiva - procjene utjecaja na ekološku mrežu

Glavne vijesti

Održana Sjednica Stožera Civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

19-04-2021

Zamjenik župana, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije Roman Rosavec je u ponedjeljak, 19. travnja 2021. godine u...

Sufinaciranje javnog riječnog prometa u Županiji u 2021. godini

15-04-2021

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je u četvrtak, 15. travnja 2021. godine, nazočio potpisivanju ugovora o sufinanciranju javnog riječnog prometa za...

Svečana sjednica u povodu Dana Požeško-slavonske županije

14-04-2021

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je u srijedu, 14. travnja 2021. godine nazočio svečanoj sjednici Županijske skupštine Požeško-slavonske županije u povodu...

Dan logora u Vojniću

11-04-2021

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je u nedjelju, 11. travnja 2021. godine, nazočio obilježbi Dana logora Vojnić u organizaciji Hrvatskog društva...

Aktualni sat 24. sjednice Županijske skupštine

08-04-2021

Dvadeset i četvrta sjednica Županijske skupštine, koja je pod predsjedanjem Ivanke Roksandić održana u prostoru hotela „Petrova gora“ u Topuskom...

Ugovori o sredstvima iz europskih fondova

02-04-2021

Župan Ivo Žinić je u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrinja nazočio svečanom uručivanju ugovora iz Europskog fonda u okviru Poziva...

 

prazno


prazno

Sisak, Croatia

Arhiva - procjene utjecaja na ekološku mrežu

2019. godina
 
 
Rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Uklanjanje nanosa iz rijeke Save na lokaciji Siska rkm 587+554 do 591+350
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dvor
Prenamjena livade u oranicu na k.č. 33001 i 3332 k.o. Lipovljani
Mehaničko uklanjanje invazivne vrste čivitnjače na području Parka prirode Lonjsko polje
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Gora (UPU-13)
Izgradnje sustava odvodnje naselja istočnog dijela Grada Siska
Izgradnja promatračnica na području Parka prirode Lonjsko polje
Izgradnja kuće za odmor-vikendice
Izgradnja i rekonstrukcija pješačke staze na k.č. 2856 k.o. Gračenica
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Preuzmite rješenja u zip formatu 

7.11.2019.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata „Uklanjanje nanosa iz rijeke Save na lokaciji Siska rkm 587+554 do 591+350 u ukupnoj količini 7000 m3

 

16.9.2019.

Rješenje o prihvatljivosti Izgradnje pješačko-biciklističke staze i oborinske kanalizacije u Ulici Veliko Brdo u Popovači
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 277/2, 286, 288/1, 178/2, 254/67 i 254/68 k.o. Bobovac
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 984/1, 988 i 1005/1 k.o. Kraljeva Velika
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz pašnjaka u oranicu na k.č.br. 1410/3 k.o. Zbjegovača
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 606, 145/2 k.o. Piljenice, k.č.br. 1854/3, 1856 k.o. Lipovljani, k.č.br. 2631, 2632, 2635 k.o. Kraljeva Velika
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 844/1 k.o. Greda Sunjska
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 1425 k.o. Stružac
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 734 k.o. Kratečko
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz pašnjaka u oranicu na k.č.br. 1397 k.o. Greda Sunjska
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 3228/5 i 3231/4 k.o. Lipovljani
Rješenje o prihvatljivosti Izgradnje klijeti i spremišta alata na k.č.br. 552/4 k.o. Letovanić
Rješenje o prihvatljivosti Izgradnje osnovne postaje pokretnih komunikacija ID:1120073 Prelošćica
Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Lekenik.
Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Hrvatska Dubica.
Rješenje o prihvatljivosti II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini.

Preuzmite rješenja u zip formatu 

5.9.2019.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje gospodarske zgrade, na k. č. br. 1035/1, k. o. Bok Palanječki za ekološku mrežu

16.8.2019.

Rješenje o prihvatljivosti IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE OSEKOVO
Rješenje o prihvatljivosti Izmjena i dopuna rješenja - LONJSKO POLJE POUČNA ŠUMSKA STAZA
Rješenje o prihvatljivosti IZGRADNJE POSLOVNO PROIZVODNE GRAĐEVINE U PZ MAROF
Rješenje o prihvatljivosti III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lekenik
Rješenje o prihvatljivosti IZGRADNJE ŠUMSKE CESTE JOSIP KOZARAC
Rješenje o prihvatljivosti IZGRADNJE ŠUMSKE CESTE VELIKI RAVNIK
Rješenje o prihvatljivosti REKONSTRUKCIJE TRAKTORSKIH PUTEVA SUNJA
Rješenje o prihvatljivosti IZGRADNJE ŠUMSKE CESTE JAVIČKA KOŠUTARICA
Rješenje o prihvatljivosti UREĐENJA KANALA OSEKOVO

Preuzmite rješenja u zip formatu

2.8.2019.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje jednostavne građevine - nadstrešnice, na k. č. br. 931, k. o. Mužilovčica za ekološku mrežu

31.7.2019.

Rješenje o prihvatljivosti IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje za ekološku mrežu

12.6.2019.

Obavijesti o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate : 

  1. Sanacija l.o. Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka“
    Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
  2. „Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km)
    Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
10.6.2019.
31.5.2019.
 
 
29.5.2019.
 
 
 
 23.4.2019.
 
 
25.2.2019.
 
 
19.2.2019.
 
Rješenje iz provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Hrvatska Dubica
- Strateški plan razvoja gospodarskog sektora Grada Gline – područje informatika za razdoblje od 2018. do 2023.
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Hrvatska Kostajnica
 
Studija o prihvtljivosti zahvata za ekološku mrežu
 
7.2.2019.
 
 
 
28.1.2019.
 
 
16.1.2019.
 
 
14.1.2019.
 
 
2018. godina

27.12.2018.
 
Rješenja iz provedenih postupaka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu:
 
14.12.2018.
 
 
3.12.2018.
 
- Izgradnja šumske ceste Josip Kozarac
- Izgradnja poslovnih zgrada (mosne vage, sušare žita s podnim skladištem, nadstrešnice) na k.č. 2012/2 k.o. Sunja
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Topusko
 
27.11.2018.
 
- Građenje stambene zgrade u Glini, Pavla Lebera bb
- Prenamjena trajnih travnjaka u oranicu
 
 
15.10.2018.
 
Rješenja iz provedenih postupaka o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu:
- Uklanjanje nanosa na rijeci Ilovi u naselju Ilova
- Pješačke staze (PS) i oborinske kanalizacije (OK) u naselju Stružec - Gornje Selo
- Rekonstrukcija ceste Ul. I. Gundulića i Trga dr. F. Tuđmana - Grad Petrinja
- Rekonstrukcija ceste Ul. A. Mihanovića - Grad Petrinja
- Sanacije sjevernog nasipa retencije Lonjsko polje i obrambenog nasipa naselja Stružec retencije Lonjsko polje
- Uvođenja u prirodu strane vrste strane vrste brzorastućeg drveća Paulownia
 
11.9.2018.
 
 
29.8.2018.
 
 
 
 
27.8.2018.
 
 
17.8.2018.
 
 
8.8.2018.
 
24.7.2018.
 
 
19.7.2018.
 
 
13.7.2018.
 
 
5.7.2018.
 
 
 
 
18.6.2018.
 
 
24.5.2018.
 
 
 
 
17.04.2018.
 
 
27.03.2018.
 
 
 
 
21.03.2018.
 
 
15.03.2018.
 
 
14.03.2018.
 
 
12.3.2018.
 
 
 
 
01.03.2018.
 
 
23.02.2018.
 
 
19.02.2018.
 
 
12.02.2018.
 
 
08.02.2018.
 
 
29.01.2018.
 
 
2017. godina
 
08.12.2017.
 
 
 
20.11.2017.
 
 
18.10.2017.
 
 
17.10.2017.
 
 
16.10.2017.
 
 
16.09.2017.
 
 
 
13.09.2017.
 
 
01.09.2017.
  
28.08.2017.
 
 
25.08.2017.
 
 
 
 
 
 
28.07.2017.
 
 
05.07.2017.
 
 
07.06.2017.
 
 
01.06.2017.
 
Rješenja kojima se potvrđuje da planirani zahvati neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (19 dokumenata:  VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Tonka Augustinović, Grad Popovača, Marija Toš, Sisačko-moslavačka županija, Mirjana Jagačić, PRIVREDA d.o.o., Marica Jagačić, Josip Šambar, STRALIS PROMET j.d.o.o., Đuro Bugarin, Vladimir Manhart, Hrvatske šume d.o.o., ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Ivica Jurković, Grad Sisak, Rupčić Branimir, Općina Dvor, Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot)
 
31.05.2017.
 
 
 
 
 
30.05.2017.
 
 
19.05.2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016. godina
 
27.12.2016.
 
07.12.2016.
 
 
 
 
02.12.2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015. godina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. godina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010., 2011., 2012., 2013. godina
 
 
 
 
05.09.2012. POTVRDA da planirani zahvat "Čišćenje i uređenje kanala u k.o. Bok Palanječki na k.č. 2064", nositelja zahvata trgovačkog društva Moni-tel d.o.o. neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

10.08.2012. POTVRDA da planirani zahvat – spremište alata, voća i povrća u mjestu Volinja, na k.č. 4/2 k.o.Volinja, na kojoj je zasađena lijeska za uzgoj lješnjaka, investitora: Baltazara Vrpoljca, Ivana Mažuranića 7, Velika Gorica, neće imati značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

01.08.2012. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvta Rekonstrukcija pratećeg uslužnog objekta Popovača - Gračenica i vodoopskrbni priključak za prateći uslužno objekt Popovača - Gračenica neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže

04.07.2012. POTVRDA da planirani zahvat – rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24 + 370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica, na području k.o. Općine Martinska Ves nositelja zahvata: Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, neće imati značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

27.12.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutina" neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže

02.12.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat vađenja nanosa iz rijeke Save za potrebe ugradnje u vodnu građevinu – obaloutvrdu Palanjek na području grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.

22.11.2011. Potvrdu kojom se potvrđuje da planirani zahvati izgradnje stupne trafostanice 10(20)/0,4 kV srednjenaponski i
niskonaponski kabelski priključak neće imati utjecaj na ekološku mrežu


14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1860/2, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Miljenko Vignjević, Kačićeva 2, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1859/1, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Luke Vrbaneka, Kneza Mislava 12, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1860/1, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Domagoj Hruška, Resnička 1, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1859/2, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Bruno Georgiev, Ilica 191 b, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

05.09.2011. Potvrda o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu  - izgradnja drvenog objekta za pohranu alata veličine 4 x 5 metara na k.č. 1372 k.o. Martinska Ves 
12.07.2011. Potvrda o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - Aglomeracija Petrinja
07.06.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat – izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, na k.č. 1574 k.o. Sisak Stari, investitora: Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, nije potrebno provesti postupak prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu, sukladno Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 118/09).


26.04.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja vidikovca na Hrastovičkoj gori", Katastarske općine Hrastovica, koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Petrinje, investitora Grada Petrinje, Gundulićeva 2, neće imati značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže odnosno da je ovaj zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

24.03.2011. Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje 20 kV kabelskog raspleta Galdovo neće imati utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže

22.03.2011. Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje sustava otpadnih voda naselja Dvor etapa 1A neće imati utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže

25.01.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da se planirani zahvat – sanacija i modernizacija nerazvrstane ceste u Općini Martinska Ves na k.č. 1410 k.o. Lijeva Luka; k.č. 818 k.o. Lijeva Martinska Ves i k.č. 781 k.o. Mahovo u Općini Martinska Ves

24.01.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja postojeće tvornice obuće u pogon za preradu voća i povrća i proizvodnju meda

12.01.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat izgradnje sekundarne kanalizacije centra naselja Lipovljani na k.č.928, 570, 27/1 i 3282/1, k.o. Lipovljani u Općini Lipovljani  

29.10.2010. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje nove transformatorske stanice 10(20)/0,4 kv 388 „Lekenik 6-Odranska„ neće imati utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

20.08.2010. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat prenamjene gospodarskog objekta (staje) u automehaničarsku radionicu nije potrebno provesti postupak prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu

12.05.2010. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat Obrana od brdskih voda Hrvatske Kostajnice neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

  • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
  • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
  • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik