Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 330

Vijesti

Popis stanovništva 2021 - Samopopisivanje

Vrijeme provedbe samopopisivanja (faza CAWI)
Samostalno popisivanje stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani provodi se od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021.

Kako se popisati?
U procesu samopopisivanja građani imaju mogućnost digitalnim putem ispuniti upitnike o svom stanu i kućanstvu te o svim članovima kućanstva.
Za svako kućanstvo jedna referentna osoba daje sve podatke, odnosno od Vas kao e-ispitanika očekuje se popunjavanje upitnika identifikacijskim podacima te podacima o stanu i kućanstvu i za sve članove kućanstva. Naknadne izmjene i popisivanje dodatnih članova kućanstva nakon što je popisnica predana i zaključana nisu moguće u fazi CAWI.
Popisni upitnik CAWI sastoji se od sljedećih dijelova:
- Identifikacijski podaci
- Podaci o kućanstvu
- Podaci o stanu
- Podaci o osobama.
Uspješno popunjen Popisni upitnik CAWI za kućanstvo sadržava ispravno unesene identifikacijske podatke, podatke o kućanstvu, stanu i podatke za minimalno jednu osobu (odnosi se na osobu koja ispunjava Upitnik, u slučaju da je jedini član kućanstva).
Sadržaj u popisnici CAWI e-ispitanik može mijenjati sve dok je ne zaključa i pošalje.

Kako pristupiti samopopisivanju?
Na stranici Popisa https://Popis2021.hr kliknite na poveznicu samopopisivanje, koja će Vas preusmjeriti na sustav e-Građani.
Elektronička usluga NIAS-a (Nacionalnoga identifikacijskoga i autentifikacijskog sustava) zatražit će Vašu autentifikaciju i pristup Vašim osobnim podacima.
Kada kliknete na ikonu “Pristajem”, izaberite vjerodajnicu, registrirajte se, pročitajte uvjete upotrebe, potvrdite da ste punoljetni i počnite sa samopopisivanjem.

Što nakon samostalnog popisivanja?
Nakon uspješnog zaključavanja i slanja popisnice e-ispitanik prijavom u sustav za samopopisivanje može vidjeti samo jedinstvenu šifru (kod) generiranu u trenutku predaje popisnice, koja služi kao dokaz o uspješnoj predaji popisnice i koju će e-ispitanik dati popisivaču pri terenskom popisivanju.

Tajnost podataka
Prema Zakonu o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20, 34/21), podaci prikupljeni u Popisu koji se izravno ili neizravno mogu dovesti u vezu s fizičkom osobom na koju se odnose statistički su povjerljivi i službena su tajna.
Surađujući u ovome probnom istraživanju, pomoći ćete da Državni zavod za statistiku dobije kvalitetne informacije radi unaprjeđenja kvalitete podataka i ispitivanja novih mogućnosti za učinkovitije prikupljanje podataka Popisa 2021.

Popis2021.hr

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1