• 044 500 330

Vijesti

Uskoro kreću potpore malim poljoprivrednim gospodarstvima

Da bi mala poljoprivredna gospodarstva opstala, ali se i razvijala, potrebna su dodatna ulaganja posebno u tržišno orijentirano proizvodnju koja je preduvjet za postizanje konkurentnosti. Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SIMORA upravo zato kontinuirano okuplja poljoprivrednike s područja Sisačko-moslavačke županije kako bi im pomogla u razvoju, ali i ostvarenju novih potpora. U najavi je predstavljanje natječaja kojim se može ostvariti od 5 do 30 tisuća eura bespovratne potpore.

Sve o natječaju djelatnici RA SIMORA predstavit će u petak, 17. svibnja 2024. godine s početkom u 11 sati u Dvoru u prostoru poduzeća Dvorkom (E. Kvaternika 3) gdje će se poljoprivrednicima dati konkretniji podaci, ali i pojedinačno razgovarati o razvoju njihovih OPG-ova.

Neki od prihvatljivih troškova koji se mogu prijaviti na natječaj su: građenje, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje, staklenika, plastenika, objekata za hlađenje, građenje sustava za navodnjavanje, kupnja opreme za berbu, sortiranje ili pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda i kupnja mehanizacije.

Navedeni natječaj otvara se 1. srpnja i traje do 31. srpnja 2024. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 15.000.000,00 EUR-a od čega je 13.500.000,00 eura za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima, a 1.500.000,00 eura za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – ekološki proizvođači/prerađivači.

Najniža visina javne potpore po projektu odnosno korisniku iznosi 5.000 eura, a najviša visina javne potpore je 30.000 eura. Intenzitet javne potpore je 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Razvojnoj agenciji SIMORA već dugi niz godina radi na ruralnom razvoju, a u proteklom razdoblju imali su 243 uspješne prijave koje su rezultirale sa više od 12 milijuna eura potpora poljoprivrednicima sisačko-moslavačkog kraja.

Svi zainteresirane za ovu potporu mogu se javiti na broj telefona 044/660-116, mail adresu  ili da dođu u Dvor na predstavljanje navedenog natječaja.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd