• 044 500 330

Vijesti

Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Sisačko-moslavačke županije u okviru programa ZAŽELI - prevencija institucionalizacije i projekta „Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na Banovini“ koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus, objavila je trajni javni poziv za iskaz interesa radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti.

Trajni javni poziv za uključivanje u projektne aktivnosti

Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Sisačko-moslavačke županije u okviru programa ZAŽELI - prevencija institucionalizacije i projekta „Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na Banovini“ koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus, objavila je trajni javni poziv za iskaz interesa radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti.

Kao korisnici se mogu se prijaviti osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom.

Partneri u projektu su Sisačko-moslavačka županija i Grad Petrinja.

Više o trajnom pozivu pročitajte na linku: 

https://www.zazeli-uhblptspsmz.com/vijesti/204-objavljen-trajni-javni-poziv-za-iskaz-interesa-radi-informiranja-zainteresiranih-sudionika-za-ukljucivanje-u-projektne-aktivnosti.html 

 

 

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd