• 044 500 330

Saziv 2021. - 2025.

2. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak sazvao je 2. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 22. srpnja 2021. godine (četvrtak) u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 1. sjednice (konstituirajuće) Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 2. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (8,5 MB)


DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 2. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 3. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 5. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 6. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 7. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 8. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Gimnazija Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Osnovna škola Mladost Lekenik - Područna škola Letovanić,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gora,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Srednja škola Glina,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - zgrada Nove interne,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - zgrada Pedijatrije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - zgrada Nove bolnice u Petrinji,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 16. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Sisak i Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 17. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Petrinja - Ispostava Glina,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 18. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Petrinja,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove Sisačko-moslavačke županije u razdoblju 2022. do 2036. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 21. lipnja do 31. prosinca 2021. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 22. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 23. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje privatne prakse u ordinaciji u novom prostoru dr.med.dent. Petri Nol,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u podzakup poslovnog prostora,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 26. Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 27. Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2020. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2020. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 28. Prijedlog Odluke o razrješenju predstavnika Sisačko-moslavačke županije u Skupštini Hrvatske zajednice županija,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 29. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Sisačko-moslavačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 31. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd