Antikorupcijsko povjerenstvo

Održana tribina u suradnji s Uredom za udruge Vlade RH

Antikorupcijsko povjerenstvo Sisačko-moslavačke županije, u suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, organiziralo je tribinu „Dosadašnja praksa provedbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode udruge“. Tribina se održala u srijedu, 23. svibnja 2018. godine u Sisku. Predavači su bili Marina Lochert Šoštarić i Luka Kevešević iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a na tribini su sudjelovali predstavnici udruga s područja Sisačko-moslavačke županije.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd