Prosvjeta, kultura, šport

Ovdje možete pronaći informacije o prosvjeti, kulturi i športu

Glavne vijesti

Redovna skupština DVD-a Dužica

14-12-2019

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je u subotu, 14. prosinca 2019. godine prisustvovao redovnoj skupštini Dobrovoljno vatrogasnog društva Dužica.                         ...

28. godišnjica VRO „Vihor“

14-12-2019

Župan Ivo Žinić je u subotu, 14. prosinca 2019. godine, u Šišincu (Općina Lekenik) nazočio obilježavanju 28. godišnjice VRO „Vihor“...

Sjednica Skupštine Udruge ratnih veterana 57. samostalnog bataljuna „Marijan Celjak“

13-12-2019

Zamjenik župana Ivan Celjak je u petak, 13. prosinca 2019. godine, u Sisku, u društvenom domu u Tomčevom putu nazočio...

Sjednica udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola Sisačko-moslavačke županije

12-12-2019

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec su u četvrtak, 12. prosinca 2019. godine, u „Moslavačkoj priči“...

Održana Skupština Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije – zadruge

12-12-2019

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 12. prosinca 2019. godine, nazočio 11. sjednici Skupštine Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije – zadruge...

Potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u području poljoprivrede

11-12-2019

Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, je u srijedu, 11. prosinca 2019. godine, u velikoj...


prazno

Sisak, Croatia

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport obavlja stručne i upravne poslove u području obrazovanja, osnovnog i srednjeg školstva, predškolskog odgoja i naobrazbe, znanosti, kulture, tehničke kulture i športa, a koji se odnose na:

 • planiranje, organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva i predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planiranje i organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač Županija,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojih je osnivač Županija,
 • organizaciju postupka i izradu akata za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
 • prati stanje u području osnovnog i srednjeg školstva i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planiranje, financiranje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme u obrazovnim ustanovama,
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih i drugih poslova u nadležnosti Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola,
 • provodi postupak vezano uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentskih stipendija, te drugih potpora u cilju podizanja razine obrazovanja,
 • izradu akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
 • obavljanje stručnih poslova i praćenje stanja te predlaganje mjera u području kulture, tehničke kulture i športa u Županiji,
 • suradnja s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture, tehničke kulture i športa te sudjelovanje u organiziranju kulturnih i športskih manifestacija od interesa za Županiju,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   

DOKUMENTI


2019. godina


10.12.2019.

9.12.2019.

Odluka o dodjeli studentskih stipendija kroz mjere pronatalitetne politike

21.11.2019.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima/icama s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2019/20.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2019/20.

28.10.2019.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Novska za ustroj programa produženog boravka od šk.god. 2019./2020.

24.10.2019.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Popovača za ustroj programa produženog boravka od šk. god. 2019./2020.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Zorke Sever za ustroj programa produženog boravka od šk. god. 2019./2020.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Ivo Kozarčanin za ustroj programa produženog boravka od šk. god. 2019./2020.

Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za kvalitetu SŠ Tina Ujevića u Kutini iz reda osnivača

23.10.2019.

Odluka o davanju suglasnosti za ishođenje odobrenja novog programa obrazovanja za zanimanje automehatroničar u SŠ Glina

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Mladost Lekenik o dodjeli školskog prostora Dječjem vrtiću "Lekenik" na privremeno korištenje

Odluka o davanju prethodne suglasnosti SŠ Tina Ujevića za davanje prostora školske športske dvorane na korištenje

10.10.2019.

Odluka o stipendiranju učenika I. razreda u deficitarnim obrazovnim programima u školskoj godini 2019/20.

Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka ishođenja rješenja za glazbeno obrazovanje za zanimanje glazbenik udaraljkaš

Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka ishođenja rješenja za glazbeno obrazovanje za zanimanje glazbenik tubist

Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka ishođenja rješenja za glazbeno obrazovanje za zanimanje glazbenik fagotist

30.09.2019.

Odluka o raspisivanu Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja SMŽ za akademsku godinu 2019/20. kroz mjere pronatalitetne politike

Odluka o raspisivanu Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja SMŽ za akademsku godinu 2019/20.

Odluka o raspisivanu Natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih zanimanja s područja SMŽ za šk. god. 2019/20.

25.9.2019.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Ivana Trnskog u Hrvatskoj Kostajnici

23.9.2019.

Subvencija prijevoza za redovite studente Sisačko-moslavačke županije

12.9.2019.

Odluku o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Josipa Kozarca Lipovljani

13.8.2019.

ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama statuta Interpretacijskog centra baštine Banovine, Petrinja

3.7.2019.

Upisi u Učenički dom u Kutini

2.7.2019.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora SŠ u Petrinji

19.6.2019.

Upisi u srednje škole 2019./20.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

12.6.2019.

Odluka o sufinanciranju Projekta „Na bakinom tepihu“

4.6.2019.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Mate Lovraka, Petrinja za kupnju automobila za službene potrebe škole

16.5.2019.

Odluka o sufinanciranju konferencije “18 Međunarodno savjetovanje ljevača“

3.5.2019.

Objava rezultata Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu

23.4.2019.

Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za školovanje

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Glazbene škole u Novskoj

12.4.2019.

Odluka o pristupanju izradi Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2023. godine

21.3.2019.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za nabavu automobila za potrebe škole – OŠ Zorke Sever Popovača

Odluka o davanju suglasnosti za financiranje pola radnog vremena voditeljice računovodstva – OŠ Jabukovac

8.3.2019.

Suglasnosti na odluke o prijedlogu novih statuta osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Sisačko – moslavačka županija

19.2.2019.

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije

Prijavni obrazac

7.2.2019.

Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama statuta Interpretacijskog centra baštine Banovine

6.2.2019.

Odluka o poništenju Poziva za predlaganje članova Kulturnog vijeća SMŽ

5.2.2019.

Odluka o davanju suglasnosti Interpretacijskom centru baštine Banovine

4.2.2019.

Obavijest o održavanju informativne radionice za potencijalne prijavitelje na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i PRIJAVNICA

1.2.2019.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2019. godinu

Povjerenstvo za administrativnu provjeru formalnih uvjeta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019. predlaže da u daljnje postupanje (A) idu sljedeći programi koji su zadovoljili administrativne i formalne uvjete poziva.

 


 

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2018/19. s rang listom kao sastavnim dijelom Odluke

Ugovor o stipendiranju

30.1.2019.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti SŠ Viktorovac o davanju prostora školske zgrade i školske športske dvorane na korištenje

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Industrijsko-obrtničkoj školi u Sisku o davanju prostora škole i školske športske dvorane na korištenje

28.1.2019.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2018/19.(s bodovnom listom)

Ugovor o stipendiranju

23.1.2019.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti SŠ Novska o davanju prostora škole i školske športske dvorane na korištenje

15.1.2019.

Odluka o prethodnoj suglasnosti SŠ Glina o davanju prostora škole i školske športske dvorane na korištenje

 

ARHIVA DOKUMENATA

 

Kontakt

Pročelnik
DARJAN VLAHOV, prof.
tel. 550 190
e-mail:

Pomoćnik pročelnika
KRUNOSLAV BUŠIĆ, struč.spec.ing.aedif.
tel 550 224
e-mail:

Viša savjetnica za potpore u prosvjeti, kulturi, športu i tehničkoj kulturi
VLASTA MESIĆ, struč.spec.oec.
tel 550 228
e-mail:

Viši savjetnik za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
SANJA MIOKOVIĆ, mag.pol.
tel. 550 229
e-mail:

Viši savjetnik za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
MARKO MIŠA, mag. ing. aedif.
tel: 550-224
e-mail:

Viša stručna suradnica za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
IVANA ABRAMOVIĆ, dipl. oec.
tel: 550-255
e-mail:

Viša stručna suradnica za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
MAJA MAHMUTOVIĆ, prof.
tel. 550-256
e-mail:

Stručni suradnik za financije i prijevoz
ZRINKA ŠTAJDOHAR, ing.
tel: 550 257
e-mail:

Referent
NIKOLINA DUGANDŽIĆ
tel: 550 190, 226
e-mail:

 
 
 
 
 
baner ucimo
 
logo ucem problem

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik