Prosvjeta, kultura, šport

Ovdje možete pronaći informacije o prosvjeti, kulturi i športu

Glavne vijesti

Mještani Volodera označili početak rada u vinogradima

20-01-2019

Zamjenik župana Roman Rosavec je u nedjelju, 20.siječnja 2019. godine, nazočio tradicionalnom obilježavanju „Vincekova“ u Voloderu (Popovača). Mještani Volodera prvi vinogradarski...

Obilježen blagdan sv. Fabijana i Sebastijana u Donjoj Gračenici

20-01-2019

Zamjenik župana Roman Rosavec je u nedjelju, 20.siječnja 2018. godine, nazočio proslavi blagdana sv. Fabijana i Sebastijana u Donjoj Gračenici...

Dvadeset godina Zavičajnog kluba Marinbrod

19-01-2019

Župan Ivo Žinić je u subotu, 19. siječnja 2019. godine, u velikoj dvorani Zavičajnog kluba Marinbrod (Grad Glina) nazočio 20...

25 godina Udruge pčelara „Lipa“ Popovača

19-01-2019

Zamjenik župana Roman Rosavec je u subotu, 19.siječnja 2019. godine, nazočio 25. Izborno izvještajnoj godišnjoj skupštini Udruge pčelara „Lipa“ Popovača...

„Vincekovo“ u Popovači

19-01-2019

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u subotu, 19. siječnja 2019. godine, u Vinariji Belajec u Popovači...

Početak radova na uređenju prostora ispostave Zavoda za javno zdravstvo u Popovači

18-01-2019

Zamjenik župana Roman Rosavec je u petak, 18. siječnja 2019. godine u Domu zdravlja Popovača posjetio početak radova na uređenju...

 

cestitka

Partly Cloudy

-2°C

Partly Cloudy

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport obavlja stručne i upravne poslove u području obrazovanja, osnovnog i srednjeg školstva, predškolskog odgoja i naobrazbe, znanosti, kulture, tehničke kulture i športa, a koji se odnose na:

 • planiranje, organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva i predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planiranje i organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač Županija,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojih je osnivač Županija,
 • organizaciju postupka i izradu akata za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
 • prati stanje u području osnovnog i srednjeg školstva i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planiranje, financiranje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme u obrazovnim ustanovama,
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih i drugih poslova u nadležnosti Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola,
 • provodi postupak vezano uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentskih stipendija, te drugih potpora u cilju podizanja razine obrazovanja,
 • izradu akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
 • obavljanje stručnih poslova i praćenje stanja te predlaganje mjera u području kulture, tehničke kulture i športa u Županiji,
 • suradnja s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture, tehničke kulture i športa te sudjelovanje u organiziranju kulturnih i športskih manifestacija od interesa za Županiju,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   

DOKUMENTI


2019. godina


15.1.2019.

Odluka o prethodnoj suglasnosti SŠ Glina o davanju prostora škole i školske športske dvorane na korištenje


2018. godina


31.12.2018.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima Sisačko-moslavačke županije kroz mjere pronatalitetne politike (dodatak rang lista)

Ugovor o stipendiranju

18.12.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Frana Lhotke za početak izvođenja srednjoškolskog nastavnog plana i programa glazbenog obrazovanja za zanimanje – glazbenik tamburaš

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Ludina za davanje prostora školske športske dvorane na korištenje

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Glina o kupnji školskih ormarića

PREUZMITE ODLUKE

15.12.2018.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnji i petogodišnjih programa obrazovanja SŠ s područja SMŽ za šk. god. 2018/19.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima/icama s područja SMŽ za akademsku godinu 2018/19.

13.12.2018.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja SMŽ za akademsku godinu 2018/19.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja SMŽ za školsku godinu 2018/19.

4.12.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Ivo Kozarčanin u Hrvatskoj Dubici za davanje prostora školske športske dvorane na korištenje

28.11.2018.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima/icama s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2018/19. kroz mjere pronatalitetne politike

19.11.2018.

Rang lista učenika koji su od 1.10.2018.-30.6.2019. godine ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima

12.11.2018.

Odluka o sufinanciranju humanitarne utakmice Nogometnog kluba Banovac

Odluka o sufinanciranju zbornika o Antunu Barcu i Đuri Šurminu

6.11.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Vladimir Nazor Topusko za davanje prostora školske športske dvorane na korištenje

30.10.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti SŠ Ivana Trnskoga u Hrvatskoj Kostajnici za davanje prostora školske športske dvorane i prostora škole na korištenje

22.10.2018.

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Jasenovac za davanje prostora škole i školske športske dvorane na korištenje
 • Odluka o davanju suglasnosti OŠ Jasenovac za proširenje djelatnosti
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti SŠ Topusko za davanje prostora školske športske dvorane i prostora škole na korištenje
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Glina za davanje prostora školske športske dvorane i prostora škole na korištenje
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Zorke Sever u Popovači za davanje prostora školske športske dvorane i školskih športskih igrališta na korištenje

preuzmite gornje odluke u zip obliku

17.10.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Sunja za davanje prostora školske učionice i školske športske dvorane na korištenje

15.10.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti SŠ Tina Ujevića za davanje prostora školske športske dvorane na korištenje
Odluka o davanju prethodne suglasnosti Gimnaziji Sisak za davanje prostora školskog športskog igrališta na korištenje

24.9.2018.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Ivo Kozarčanin iz Hrvatske Dubice za ustroj jedinice predškolskog odgoja i naobrazbe

21.9.2018.

SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA REDOVITE STUDENTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

NAPOMENA:

Potvrde se mogu ovjeravati i karte kupovati od 25.9.2018. godine.

Potvrda se popunjava u 2 primjerka.


17.9.2018.

Odluka o sufinanciranju školske kuhinje sa 50 % sredstava u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o financiranju pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Josipa Kozarca u Lipovljanima za davanje školske športske dvorane na korištenje

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Gimnaziji Sisak za davanja male školske športske dvorane na korištenje

6.9.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ekonomskoj školi Sisak za davanje prostora školske zgrade na korištenje

2.8.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Petrinja za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora

Odluka o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Frana Lhotke za kupnju glazbenih instrumenata

26.7.2018.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Ludina za nabavu učeničkih tableta

18.7.2018.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Josipa Kozarca Lipovljani za provođenje postupka nabave za opskrbu prirodnim plinom

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Industrijsko-obrtničkoj školi Sisak za izmjenu stolarije i parketa u Školskoj sportskoj dvorani Brezovica

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Mate Lovraka Petrinja za sanaciju parketa

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Tina Ujevića u Kutini za sklapanje Ugovora o zakupu zemljišta

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Tehničkoj školi Kutina za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji

9.7.2018.

Odluka povjerenstva o dodjeli financijske pomoći

6.7.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Mate Lovraka Petrinja za ustroj programa produženog boravka od šk. god. 2018./2019.

21.6.2018.

Odluka o davanju suglasnosti SŠ Petrinja za utvrđivanje iznosa školarine za učenike prvih razreda koji su strani državljani iz zemalja izvan Europske unije

Odluka o davanju suglasnosti Gimnaziji Sisak za davanje prostora škole na korištenje

Odluka o davanju suglasnosti Gimnaziji Sisak za davanje prostora školskog igrališta na korištenje

18.6.2018.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ J. Kozarca Lipovljani za sanaciju školske kuhinje i blagovaonice

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Rajić za preuređenje i opremanje školske kuhinje

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Popovača za davanje prostora škole na korištenje
 

14.6.2018.

Objedinjeni natječaj za upis u I. razred srednje škole u 2018./2019. godini na području SMŽ

13.6.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti SŠ Petrinja za davanje prostora školske zgrade na korištenje

12.6.2018.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Sunja za davanje prostora školske učionice na korištenje

Odluka o davanju suglasnosti SŠ Glina za postavljanje ograde i drenaže

Odluka o davanju prethodne suglasnosti OŠ Popovača za davanje prostora škole na korištenje

29.5.2018.

Odluka od dopuni Odluke o stipendiranju učenika I. razreda u deficitarnim obrazovnim programima u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Ludina za sanaciju ravnog krova

25.5.2018.

Odluku o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku za utvrđivanje prijedloga cijene obrazovanja darovitih učenika za šk. god. 2018/19.

Odluku o davanju suglasnosti na odluku školskog odbora Glazbene škole Frana Lhotke u Sisku
 

24.5.2018.

Odluka župana o stipendiranju učenika I. razreda u deficitarnim obrazovnim programima u školskoj godini 2018./2019.

2.5.2018.

Odluka o sufinanciranju konferencije "17. Međunarodno savjetovanje ljevača"

26.4.2018.

Odluka o davanju suglasnosti OŠ Mate Lovrak, Petrinja za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu škole

25.4.2018.

Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za kvalitetu SŠ Glina iz reda osnivača

18.4.2018.

Objava rezultata Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu

- Odluka o raspodjeli sredstava iz programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu

- LISTA PRIHVAĆENIH PRIJAVLJENIH PROGRAMA
- NEPRIHVAĆENI PROGRAMI

5.4.2018.

4.4.2018.

29.3.2018.

26.3.2018.

23.3.2018.

16.3.2018.

12.3.2018.

6.3.2018.

28.2.2018.

27.2.2018.

21.2.2018.

16.2.2018.

14.2.2018.

13.2.2018.

30.1.2018.

29.1.2018.

25.1.2018.

24.1.2018.

19.1.2018.

15.1.2018.

3.1.2018.

2.1.2018.

 

ARHIVA DOKUMENATA

Kontakt

Pročelnik
DARJAN VLAHOV, prof.
tel. 550 190
e-mail:

Pomoćnik pročelnika
KRUNOSLAV BUŠIĆ, struč.spec.ing.aedif.
tel 550 224
e-mail:

Viša savjetnica za potpore u prosvjeti, kulturi, športu i tehničkoj kulturi
VLASTA MESIĆ, struč.spec.oec.
tel 550 228
e-mail:

Viši savjetnik za procese u obrazovanju
AGAN VELIĆ, prof.
tel. 550 229
e-mail:

Viši savjetnik za procese u obrazovanju
SANJA MIOKOVIĆ, mag.pol.
tel. 550 229
e-mail:

Viša stručna suradnica za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
MAJA MAHMUTOVIĆ, prof.
tel. 550-256
e-mail:

Stručni suradnik za financije i prijevoz
ZRINKA ŠTAJDOHAR, ing.
tel: 550 257
e-mail:

Referent
NIKOLINA DUGANDŽIĆ
tel: 550 190, 226
e-mail:

 
 
 
 

Kontakt info

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

korisno

© 2018 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i odrzavanje BIT Centar d.o.o.

Izbornik