• 044 500 000

Gospodarstvo, investicije, razvojni projekti, fondovi EU

Ovdje možete pronaći informacije o gospodarstvu, regionalnom razvoju i fondovima EU

Glavne vijesti

Sisačko-moslavačka županija objavila Pozive za javne potrebe u kulturi, tradicijske i umjetničke obrte za 2022. godinu te Javni natječaj za dodjelu fi…

18-01-2022

Sisačko-moslavačka županija raspisala je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2022. godinu...

Klizalište u Glini još uvijek otvoreno za najmlađe posjetitelje

17-01-2022

Župan Ivan Celjak je na sam Badnjak predao na korištenje klizalište na otvorenom u centru Gline kao dar Sisačko-moslavačke županije...

Uz nazočnost premijera Plenkovića u Novskoj otvoren Učenički dom te najavljena ulaganja u obrazovanje na razini županije

12-01-2022

Premijer Andrej Plenković uz prisustvo ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa, Sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka i gradonačelnika Marina Piletića danas...

Unatoč razornim i daljnjim svakodnevnim potresima, Sisačko-moslavačka županija svojim sugrađanima osigurava redovito funkcioniranje obrazovnog, zdravs…

11-01-2022

Župan Ivan Celjak sudjelovao je u utorak, 11. siječnja 2022. godine u Petrinji na redovnoj sjednici Stožera CZ za sanaciju...

Hodočašće u Gvozdansko

09-01-2022

Župan Ivan Celjak je u nedjelju, 9. siječnja 2022. godine, sudjelovao u hodočašću u Gvozdansko. Obilježavanje 444. godišnjice herojske obrane...

Za one koji brinu o najosjetljivijim skupinama društva, Sisačko-moslavačka županija osigurala potporu

04-01-2022

Župan Ivan Celjak je 4. siječnja 2022. godine s predstavnicima triju udruga: Centra za žene Adela (ugovor o financiranju programa...


prazno

Sisak, Croatia

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE EU
ZAGREBAČKA 44, SISAK

Privremeni pročelnik:
Darjan Vlahov, prof.
tel.044/540-081
e-mail:

Administrativna tajnica
Snježana Rožanković
tel.044/540-071
e-mail:

Referentica za opće poslove
Zrinka Adamović
tel.044/550-215
e-mail:


odsjek za gospodarstvo

Voditeljica Odsjeka za gospodarstvo
Katica Matijašević
tel.044/540-071
e-mail:

 

odsjek za ruralni razvoj

Voditeljica Odsjeka za ruralni razvoj i fondove Europske unije
Marija Ljubešić Radočaj
tel. 044/544-602
e-mail:

natjecaji gospodarstvo banner

Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU

VAŽNA OBAVIJEST

Poslovi iz područja gospodarstva (obrtni registar, ugostiteljstvo i turizam, trgovina, prijevoz…) koji su se obavljali u izdvojenom mjestu rada Petrinja (za područje Petrinje, Hrvatske Kostajnice i Dvora) do daljnjeg će se obavljati u Sisku, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Sisak, Rimska 28 (zgrada Dunavskog Loyda).
Za poduzetnike/obrtnike s područja Gline, Topuskog i Gvozda obavljaju se u Glini.
Zahtjeve, upite i sl. možete podnijeti osobno na navedenoj adresi, putem telefona 044/550-149, te na e-mail adresu

Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU obavlja upravne i stručne poslove u području gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), komunalnog gospodarstva i energetike, prometa te pripremu i provedbu razvojnih projekata.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • praćenje stanja u gospodarstvu i to kroz izradu analiza gospodarskih kretanja, izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja u suradnji s općinama i gradovima te predlaganje mjera za poticanje razvoja,
 • suradnju u ostvarivanju prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, te obavljanje poslova za linijski i posebni linijski prijevoz putnika u javnom cestovnom prijevozu,
 • upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva i energetike,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku iz područja linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu,
 • provođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama izjavljenim na upravne akte jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva,
 • planiranje i organiziranje investicijskog ulaganja u objekte za potrebe županije i ustanova kojih je osnivač Županija te izgradnja novih,
 • surađuje s regionalnim koordinatorom i jedinicama lokalne samouprave u smislu pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova,
 • priprema i prijava te izrada potrebne dokumentacije vezano uz prijavu projekata sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te praćenje provedbe istih,
 • koordinira i izrađuje izvješća o provedbi i vrednovanju projekata,
 • koordinira aktivnosti vezane uz izvore financiranja odnosno osiguranja financijskih sredstava za provedbu projekata,
 • izrada strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
 • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru,
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe,
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

 

 

NAZIV PROJEKTA

 

CILJ PROJEKTA

 

STATUS PROJEKTA

 

ROK IZVRŠENJA

  Subvencije kamata temeljem odobrenih kredita HAMAG BICRO-a   Poticanje razvoja poduzetništva  

U tijeku
pogledaj

  15.12.2021.
 

Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji

 

Poticanje razvoja obrtnika i mikro subjekata malog gospodarstva koji se bave isključivo proizvodnim djelatnostima

 

Završen
pogledaj

 

15.12.2021.

 

Gospodarske manifestacije i promocije

 

Poticanje promocije proizvoda i usluga poduzetnika široj javnosti kao i izvozne orijentacije gospodarstva

 

U pripremi

 

 15.12.2021.

 

Tradicijski i umjetnički obrti

 

Doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih i umjetničkih obrta

 

Završen
pogledaj

 

 15.12.2021.

  Poticanje startupova u gaming industriji   Stvaranje uvjeta za jačanje razvoja IT sektora, posebno na području gaming industrije   Završen
pogledaj
   15.12.2021.
 

Unapređenje turističke ponude u SMŽ

 

Razvoj selektivnih oblika turizma i podizanje kvalitete i prepoznatljivosti turističke ponude

 

Završen
pogledaj

 

 15.12.2021.

 

Organizirani dolazak turista na područje SMŽ

 

Poticanje tržišnog plasmana turističkih proizvoda SMŽ povećanjem broja dolazaka i noćenja turista

 

U pripremi

 

 15.12.2021.

 

 Dokumenti

26.2.2019.

Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije od 2017. –2020. godine

23.08.2017.

Odluka o stavljanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Ne-tehnički sažetak Strateške studije

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

Analiza stanja Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

30.01.2017.

ODLUKA o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

20.12.2016.

Poziv na raspravu o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Izvješće o postupku određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Mišljenja o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Prijedlog odluke o sadržaju Strateške studije Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Strateški okvir Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

04.10.2016.

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

ODLUKA o pokretanju postupka izrade  Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. – Strateški okvir: Vizija – Ciljevi – Prioriteti - Mjere

Informacija o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020.

 

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-500-000

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivan Celjak, mag. iur. - Župan
 • Mihael Jurić, dipl. ing. šumarstva - Zamjenik župana
 • Mirjana Oluić - Zamjenica župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2021 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar