Gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj

Ovdje možete pronaći informacije o gospodarstvu, regionalnom razvoju i fondovima EU

Glavne vijesti

Ivanje u Glini

25-05-2019

Župan Ivo Žinić je u subotu, 25. svibnja 2019. godine, nazočio “13. Ivanju u Glini” koje organizira HAKUD “Glinska tamburica”...

Folklorni koncert „Etno licitar“

25-05-2019

Predsjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Ivanka Roksandić je u subotu, 25.svibnja 2019. godine, nazočila folklornom koncertu „Etno licitar“ u Domu...

Održan međunarodni turnir u hokeju na ledu za žene

25-05-2019

Zamjenik župana Ivan Celjak je u subotu, 25.svibnja 2019. godine, nazočio drugom godišnjem međunarodnom turniru u hokeju na ledu za...

Održan okrugli stol na temu sukoba interesa

24-05-2019

Predsjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Ivanka Roksandić je u petak, 24. svibnja 2019. godine, nazočila okruglom stolu o pitanjima sukoba...

U Splitu predstavljen projekt „Pismo“

23-05-2019

Župan Ivo Žinić je u srijedu, 22.svibnja 2019. godine, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio otvorenju manifestacije „Startup Europa...

Predstavljena brošura „Proračun u malom 2019.“

21-05-2019

Župan Ivo Žinić je u utorak, 21.svibnja 2019. godine, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, u zgradi...


prazno

Sisak, Croatia

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove iz područja gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), energetike, komunalnog gospodarstva, prometa, turizma, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva, koji se odnose na:

 • praćenje stanja u gospodarstvu i to kroz izradu analiza gospodarskih kretanja, izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja u suradnji s općinama i gradovima te predlaganje mjera za poticanje razvoja,
 • provedbu programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,
 • organizaciju i pružanje stručne podrške organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija i izložbi,
 • obavljanje poslova radi unaprjeđenja razvoja kontinentalne turističke ponude na području Županije, te s tim u vezi pronalaženje izvora novih načina financiranja turističke ponude,
 • suradnju u ostvarivanju prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, te obavljanje poslova za linijski i posebni linijski prijevoz putnika u javnom cestovnom prijevozu,
 • upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva i energetike,
 • pripremu postupaka za dodjelu koncesija iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku iz područja linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu,
 • provođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama izjavljenim na upravne akte jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva,
 • praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda,
 • pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju,
 • predlaganje i provedbu mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje na stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima,
 • predlaganje i provođenja mjera unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izradu općih i pojedinačnih akata u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta i plaćanja lovozakupnine,
 • praćenje stanja, predlaganje mjera i provođenje programa razvoja u području šumarstva,
 • proglašenje elementarnih nepogoda,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

 

NAZIV PROJEKTA

CILJ PROJEKTA

STATUS PROJEKTA

ROK IZVRŠENJA

Poduzetnički krediti – 2018 nastavak provedbe u 2019. godini

Poticanje razvoja poduzetništva jednostavnijim, bržim, kvalitetnijim odnosno povoljnijim pristupom financijskim sredstvima i subvencijom kamata na poduzetničke kredite

U tijeku

- pogledaj -

Do utroška sredstava

Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji

Poticanje razvoja obrtnika i mikro subjekata malog gospodarstva koji se bave isključivo proizvodnim djelatnostima

U pripremi

 30.09.2019.

Gospodarske manifestacije i promocije

Poticanje promocije proizvoda i usluga poduzetnika široj javnosti kao i izvozne orijentacije gospodarstva

U tijeku
-pogledaj-

 15.12.2019.

Uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom

Poboljšanje učinkovitosti poslovnih i proizvodnih procesa i izvozne orijentacije gospodarstva

U pripremi

 15.12.2019.

Poticanje inovacija u poduzetništvu

Poticanje poduzetništva temeljenog na inovacijama i suvremenim tehnologijama

U pripremi

 15.12.2019.

Tradicijski i umjetnički obrti

Doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih i umjetničkih obrta

U tijeku -pogledaj-

 30.09.2019.

Unapređenje turističke ponude u SMŽ

Razvoj selektivnih oblika turizma i podizanje kvalitete i prepoznatljivosti turističke ponude

U pripremi

 15.12.2019.

Organizirani dolazak turista na područje SMŽ

Poticanje tržišnog plasmana turističkih proizvoda SMŽ povećanjem broja dolazaka i noćenja turista

U pripremi

 15.12.2019.

Razvoj cikloturizma na području SMŽ

Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja cikloturizma kao motiva dolaska turista na područje SMŽ

U pripremi

 15.12.2019.

Poticanje startupova u gaming industriji

Razvoj djelatnosti računalnog programiranja i povezanih djelatnosti s naglaskom na gaming industriju

U pripremi

15.12.2019.

 

ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU – NATJEČAJI

 

Aktivnost

 

Cilj

       

Natječaj

       

Vrste potpore

     

Trajanje Javnog natječaja

POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Sisačko-moslavačke županije. Kroz ovu aktivnost planirano je niz poticajnih mjera kako bi se ojačala konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim OPG. Glavni cilj je povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na OPG-ima, usvajanje novih znanja i tehnologija koja se primjenjuje u poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini

 

Potpore male vrijednosti podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za djelatnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja sukladno Uredbe EZ 1408/2013 1407/2013

21. prosinac 2018. – 20. veljače 2019.

 Aktivnost

     

Cilj

     

Natječaj

       

Vrste potpore

     

Trajanje Javnog natječaja

POTICANJE RAZVOJA LOVSTVA

     

Na prostoru Sisačko-moslavačke županije ustanovljeno je ukupno 66 lovišta površine 432.063 ha. Od toga je 28 državnih lovišta površine 187.018 ha i 38 zajedničkih lovišta površine 245.044ha. Cilj nam je da Programom razvoja lovstva za razdoblje 2018.-2022. godina, odnosno izvršenjem pojedinih aktivnosti na planu razvoja i unapređenja lovstva, damo doprinos sveukupnom nastojanju za smanjivanje šteta od divljači, sprječavanje širenja zaraznih bolesti, te razvoju i unaprjeđenju staništa divljači i ekosustava u cjelini, a samim time i promidžbi lovstva, lovnog turizma i povećanju prihoda od istog.

PROGRAM RAZVOJA LOVSTVA ZA RAZDOBLJE 2018.-2022. GODINA (preuzmite)

Natječaj za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu

Potpore male vrijednosti podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za poticanje razvoja lovstva

24. prosinca 2018.- 15. veljače 2019.

  

 Dokumenti

 26.2.2019.

Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije od 2017. –2020. godine

23.08.2017.

Odluka o stavljanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Ne-tehnički sažetak Strateške studije

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

Analiza stanja Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.

30.01.2017.

ODLUKA o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

20.12.2016.

Poziv na raspravu o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Izvješće o postupku određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Mišljenja o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Prijedlog odluke o sadržaju Strateške studije Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

Strateški okvir Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020

04.10.2016.

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

ODLUKA o pokretanju postupka izrade  Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. – Strateški okvir: Vizija – Ciljevi – Prioriteti - Mjere

Informacija o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020.

 

Kontakt

Privremeni pročelnik:
Marijan Belošević, dipl.oec.
tel.044/540-064
e-mail:

Administrativna tajnica
Snježana Rožanković
tel.044/540-071
e-mail:

Referentica za opće poslove
Zrinka Adamović
tel.044/550-215
e-mail:

Voditeljica Odsjeka za gospodarstvo
Katica Matijašević
tel.044/540-081
e-mail:

Viša savjetnica za komunalno gospodarstvo
Dubravka Bogdanić
tel.044/540-021
e-mail:

Viša savjetnica za poduzetništvo, obrt i turizam
Dubravka Lisinski
tel. 044/540-058

Viša savjetnica za poduzetništvo, obrt i turizam
Jadranka Kraljić
tel. 044/540-073

Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu i energetiku
Davor Matić
tel. 044/523-583

Voditeljica Odsjeka za poljoprivredu
Tihana Likarević
tel. 044/550-215

Viša savjetnica za poljoprivredu i vodno gospodarstvo
Ljiljana Križanić
tel. 044/550-240
e-mail:

Viši savjetnik za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Zoran Vasić
tel.044/550-120
e-mail:

Viši stručni suradnik za stočarstvo
Zlatko Repač
tel.044/550-120
e-mail:

Voditeljica Odsjeka za ruralni razvoj i fondove Europske unije
Marija Ljubešić Radočaj
tel. 044/544-602
e-mail:

Kontakt info

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

korisno

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik