• 044 550 201

Stambeno zbrinjavanje i obnova

Glavne vijesti

26. godišnjica smrtnog stradavanja Marijana Šokčevića Šokca

28-09-2021

Župan Ivan Celjak i njegov zamjenik Mihael Jurić su u utorak. 28. rujna 2021. godine nazočili obilježavanju 26. godišnjice smrtnog...

Susret s predstavnicima Svjetske banke i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

23-09-2021

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak susreo se s predstavnicima Svjetske banke i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U...

Radni sastanak s gradonačelnikom Grada Novske

20-09-2021

Župan Ivan Celjak održao je u ponedjeljak, 20. rujna 2021. godine radni sastanak s gradonačelnikom Grada Novske Marinom Piletićem. Neke...

Sisak: izložba djela Stephana Lupina

18-09-2021

Župan Ivan Celjak je u subotu, 18. rujna 2021. godine, u prostoru Strukovne škole otvorio izložbu djela fotografa, slikara i...

Obljetnica vojne operacije "UNA 95"

18-09-2021

Župan Ivan Celjak i njegov zamjenik Mihael Jurić su u subotu, 18. rujna 2021. godine, sudjelovali u obilježavanju 26. obljetnice...

Promocija knjige „Marijan Celjak – zvijezda vječnog sjaja“

16-09-2021

U prostoru restorana Cocktail II. u Sisku održana je u četvrtak, 16. rujna 2021. godine, promocija knjige Jakše Raguža „Marijan...

 

prazno

Sisak, Croatia

Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima

OSNOVNE INFORMACIJE I UPUTE

Sukladno odredbama članka 14. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (''Narodne novine'', br. 106/18 i 98/19, dalje: Zakon) prijave za stambeno zbrinjavanje podnose se u razdoblju od 1. do 31. siječnja tekuće godine Sisačko – moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjeku za imovinsko-pravne poslove, koji rješava u prvom stupnju o pravu na stambeno zbrinjavanje, a poziv za podnošenje prijava javno se objavljuje na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Po zahtjevima za stambeno zbrinjavanje koji su bili uvršteni na liste prvenstva, a po kojima nije pokrenut postupak prije stupanja na snagu Zakona, postupat će se prema odredbi članka 16. stavka 7. Zakona odnosno isti se prenose na liste prvenstva za sljedeću godinu te im se iznova utvrđuje mjesto na listama prvenstva.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se bodovati niti uvrstiti na liste prvenstva.

Pravodobne i uredne prijave uz koje nisu priloženi dokazi za bodovanje uvrstit će se na liste prvenstva, ali se neće bodovati. 

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće  godine. 

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima objavljuje se na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči u županijama.

Pravodobne i uredne prijave boduju se u skladu s propisanim kriterijima i uvrštavaju na liste prvenstva koje nadležne županije sastavljaju za općine i gradove za tekuću godinu, boduju ih do 15. ožujka tekuće godine i objavljuju na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Bodovane prijave na liste prvenstva razvrstavaju se po modelima stambenog zbrinjavanja, a sadrže redni broj, ime i prezime podnositelja prijave, broj članova obitelji i broj bodova.

Na objavljene liste prvenstva podnositelji prijave imaju pravo podnošenja primjedbe u roku od osam dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči, a izvršne liste moraju biti objavljene do 31. ožujka tekuće godine.

Primjedbe razmatra nadležna županija te pisanim putem obavještava podnositelja.

Ako se tijekom postupka utvrdi da je podnositelj dao netočne podatke o činjenicama koje utječu na bodovanje prijave za listu prvenstva, prijava gubi mjesto na listi prvenstva koje je postigla na temelju tih podataka.


OBRAZAC:

 • Prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima (.doc, .pdf)

Obnova ratom ili terorističkim aktom oštećenih i uništenih stambenih objekata

U postupku utvrđivanja prava na obnovu ratom ili terorističkim aktom oštećenih i uništenih stambenih objekata primjenjuje se Zakon o obnovi (NN 24/96, 54/96, 87/96 i 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13 i 98/19).

Postupci se pokreću i provode isključivo po zahtjevu stranke. Zahtjevi se podnose za:

 • obnovu,  (IV, V i VI stupanj oštećenja),
 • potporu za popravak oštećenja ( I, II, i III stupanj oštećenja),
 • potporu za opremanje predmetima kućanstva,
 • povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – dovršenje radova obnove,
 • prelokaciju – izgradnja na novoj lokaciji,
 • i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještanje u socijalnu ustanovu.

Šteta nastala uslijed terorističkog akta ili javnih demonstracija

Utvrđivanje prava na štetu nastalu uslijed terorističkog akta ili javnih demonstracija regulirano je Zakonom o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkog akta ili javnih demonstracija (NN 117/03).

Postupci se pokreću po pisanom zahtjevu s opisom načina nastanka štete, vremena i opisom oštećenja. Šteta se nadoknađuje obnovom stambenog objekta sukladno odredbama Zakona o obnovi.

Zakonom se uređuje odgovornost za štetu počinjenu aktima terora i drugim aktima nasilja poduzet s ciljem teškog narušavanja javnog reda zastrašivanjem i izazivanjem osjećaja nesigurnosti građana te uslijed demonstracija i drugih oblika masovnog izražavanja raspoloženja na javnim mjestima. Terorističkim aktom smatra se osobito akt nasilja izvršen u pravilu iz političkih pobuda s ciljem izazivanja straha, užasa i osjećaja osobne nesigurnosti građana.


Priznavanje statusa povratnika

OSNOVNE INFORMACIJE I UPUTE

Povratnički status može se utvrditi osobama koje su prebivale na području Republike Hrvatske do 08. listopada 1991. godine te napustile svoj dom odnosno mjesto prebivališta tijekom Domovinskog rata kao izbjeglice ili prognanici, kao i članovima njihovih obitelji u skladu s odredbama posebnog propisa o obiteljskim odnosima, a koje su se vratile na navedeno područje s namjerom da na navedenom području trajno žive. Povratnički status utvrđuje se u trajanju od šest mjeseci od dana povratka, sukladno odredbama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (''Narodne novine'', broj: 96/96, 39/95, 29/99, 128/99, 51A/13 i 98/19, dalje: Zakon).

Novi zahtjevi stranaka rješavaju se po odredbama Zakona i Uredbe o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika (''Narodne novine'', broj: 133/13) i Odluke o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima (''Narodne novine'', broj: 133/13.), a podnose se u roku od 90 dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku.


 

OBRAZAC:

 • Zahtjev za priznavanje statusa povratnika (.doc, .pdf)

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivan Celjak, mag. iur. - Župan
 • Mihael Jurić, dipl. ing. šumarstva - Zamjenik župana
 • Mirjana Oluić - Zamjenica župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik