Oglasna ploča

Aktualni pozivi, uvidi i objave

Glavne vijesti

Obraćanje javnosti iz Topuskoga

02-04-2020

Župan Ivo Žinić, njegov zamjenik i načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Roman Rosavec i ravnatelj Lječilišta Topusko, ujedno i direktor...

Nove isporuke zaštitne opreme za zdravstvene ustanove SMŽ

01-04-2020

Župan Ivo Žinić je u srijedu, 1. travnja 2020. godine, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem (načelnikom Stožera civilne zaštite...

Mjera za pomoć gospodarstvenicima

01-04-2020

Župan Ivo Žinić je u utorak, 31. ožujka 2020. godine, u suradnji s Razvojnom agencijom SI-MO-RA donio Odluku o pomoći...

Dodatna zaštitna oprema za zdravstvene ustanove

30-03-2020

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik, načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Roman Rosavec, nazočili su u ponedjeljak, 30. ožujka 2020...

Župan obišao medicinske djelatnike u trijažnim jedinicama sisačke opće bolnice

25-03-2020

Župan Ivo Žinić je u srijedu, 25. ožujka 2020. godine, posjetio Opću bolnicu „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku i u...

Župan Žinić o događaju u Marinbrodu

24-03-2020

Poštovani,povodom medijskih natpisa i članaka vezano za događaj u Marinbrodu odgovorno tvrdim da se nije radilo o nikakvom javnom okupljanju...

Sisak, Croatia

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, za 2020. godinu

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, sukladno članku 16. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19) objavljuje Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2020. godinu.

Sisačko-moslavačka županija će pokrenuti postupak utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje za podnositelje prijava s 1., 2. i 3. izvršne liste prvenstva, nakon što Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostavi podatke o broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Prijave podnositelja sa 4. i 5. izvršne liste prvenstva će se rješavati u postupku, sukladno osiguranim sredstvima za tu namjenu u tekućoj proračunskoj godini.

Ako se tijekom postupka utvrdi da je stranka dala netočne podatke o činjenicama koje utječu na bodovanje prijave na listu prvenstva, ista gubi mjesto na listi prvenstva koje je postigla temeljem tih podataka.

Liste prvenstva utvrđuju se za područje Sisačko-moslavačke županije u 2020. godini prema modelima stambenog zbrinjavanja sukladno članku 2. Uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, broj 14/19).

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, za 2020. godinu

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

  • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
  • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
  • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
  • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik