Oglasna ploča

Aktualni pozivi, uvidi i objave

Glavne vijesti

Župan obišao medicinske djelatnike u trijažnim jedinicama sisačke opće bolnice

25-03-2020

Župan Ivo Žinić je u srijedu, 25. ožujka 2020. godine, posjetio Opću bolnicu „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku i u...

Župan Žinić o događaju u Marinbrodu

24-03-2020

Poštovani,povodom medijskih natpisa i članaka vezano za događaj u Marinbrodu odgovorno tvrdim da se nije radilo o nikakvom javnom okupljanju...

Koronavirus - aktualno stanje u Županiji zadovoljavajuće, poziv svim građanima na poštivanje odredaba nacionalnog Stožera civilne zaštite

24-03-2020

Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom, načelnikom županijskog Stožera civilne zaštite Romanom Rosavcem, ravnateljem Opće bolnice „Dr. Ivo...

Održana Sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

19-03-2020

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 19. ožujka 2020. godine, zajedno sa svojim zamjenikom i načelnikom Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke...

Župan posjetio medicinsko osoblje u trijažnom šatoru

16-03-2020

Župan Ivo Žinić je u ponedjeljak, 16.ožujka 2020. godine, posjetio medicinsko osoblje u trijažnom šatoru koji je postavljen ispred Opće...

Sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

16-03-2020

Zamjenik župana Roman Rosavec je u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine, održao Sjednicu stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije u Velikom...

 

prazno

Sisak, Croatia

Javni poziv za uvid u spis predmeta - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru (ugradnja opreme) infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine - ugradnja signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja na dionici Sisak Caprag (uključenje) - Novska (isključenje) pruge M502 Zagreb Glavni kolodvor-Sisak-Novska
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine - kolodvor Sisak Caprag
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine - kolodvor Blinjski Kut
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine - kolodvor Sunja
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine - kolodvor Šaš
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine - kolodvor Hrvatska Dubica
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine - kolodvor Jasenovac

unutar obuhvata zahvata na više katastarskih čestica u više katastarskih općina u Sisačko-moslavačkoj županiji u slijedećim jedinicama lokalne samouprave:
– Grad Sisak, u katastarskim općinama: Novi Sisak, Novo Selo, Gornje Komarevo, Donje Komarevo, Blinjski Kut,
– Općina Sunja, u katastarskim općinama: Kinjačka, Brđani, Petrinjci, Drljača, Sunja, Donji Hrastovac, Vedro Polje, Staza, Pobrđani, Čapljani, Jasenovčani, Papići, Kostreši Šaški, Slovinci, Šaš,
– Općina Hrvatska Dubica, u katastarskim općinama: Živaja, Baćin, Cerovljani, Dubica,
– Općina Jasenovac, u katastarskim općinama: Uštica, Jasenovac,
– Grad Novska, u katastarskim općinama: Bročice, Novska.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.02.2020 u 09:30 sati, na lokaciji – Sisak, Rimska 28/IV, soba 402.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

  • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
  • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
  • Ivan Celjak, mag.iur. - Zamjenik župana
  • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik