Vi ste ovdje: Home Upravni odjeli i službe Prostorno uređenje

Sisačko-moslavačka županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

E-mail Ispis PDF

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisak, obavljaju se poslovi izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“, br. 76/97,38/09, 55/11 i 90/11), Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja ( „Narodne novine“ 69/09 i 128/10) i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“90/11) .

U provedbi postupka iz svog djelokruga rada, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko moslavačke županije, obavlja poslove donošenja dokumenata iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, komunalnog gospodarstva, linijskog prijevoza putnika i druge stručne poslove te osigurava stručnu utemeljenost, gore navedenih dokumenata, prema zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, na temelju zakona koji uređuju provedbu postupaka iz djelokruga rada ovog upravnog odjela.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisak radi u sjedištu i dvije ispostave: Popovača i Novska.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije :

Sjedište u Sisku
Pročelnica: Ksenija Kajgana, dipl. ing. arh.
A. i S. Radića 30/III
44 000 Sisak
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje općina: Sunja, Gvozd, Lekenik, Martinska Ves, Dvor i Topusko
- područje grada GlinaIspostava u Novskoj
Voditeljica isposatve: Ankica Stipanović, dipl. ing. arh.
Trg dr. F. Tuđmana 2
44 330 Novska
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje općina: Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac i Lipovlljana
- područje gradova: Novska i Hrvatska KostajnicaIspostava u Popovači
Voditelj ispostave: Krešimir Jugović, dipl. ing. građ.
Trg grofova Erdodyja 7
44 317 Popovača
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje općina: Popovača i Velika Ludina


Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije nadležan je za izdavanje sljedećih akata:

- prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji „Narodne novine“, br. 76/97,38/09, 55/11 i 90/11
 Lokacijska dozvola (izmjene i dopune)
 Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 Izmjena i dopuna građevinske dozvole te produljenje važnosti građevinske dozvole
 Rješenje o uvjetima građenja
 Potvrda glavnog projekta
 Rješenje za uklanjanje
 Uporabna dozvola
 Potvrđivanje izvršnosti akata o pravu građenja
 Uvjerenje o vremenu građenja građevine
 Uvjerenje za uporabu građevine
 Ovjera elaborata etažiranja
 Potvrda parcelacijskog elaborata
 Obavijest o podacima iz prostorno-planske dokumentacije
 Uvjerenje o statusu katastarske čestice
 Potvrda o dostavi završnog izvješća
 Prijava početka građenja


- prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja „Narodne novine“ 69/09 i 128/10
 Rješenje za građenje
 Obavijest o posebnim uvjetima

- prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama „Narodne novine“ 90/11
 Rješenje o izvedenom stanju ("legalizacija")

Uz zahtjev za izdavanje dokumenta kojim se dozvoljava gradnja potrebno je platiti propisanu upravnu pristobju po Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“; br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08 i 20/10).

- KAKO ISPUNITI UPLATNICU

BIC (SWIFT adresa) Privredne banke Zagreb d.d. je PBZGHR2X (za devizne naplate iz inozemstva

*AKT: Lokacijska dozvola (izmjene i dopune), rješenje o utvrđivanju građevne čestice, izmjena i dopuna građevinske dozvole te produljenje važnosti građevinske dozvole,rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje za uklanjanje, uporabna dozvola, potvrđivanje izvršnosti akata o pravu građenja, uvjerenje o vremenu građenja građevine, uvjerenje za uporabu građevine,ovjera elaborata etažiranja, rješenje o izvedenom stanju....
 


PROSTORNI PLANOVI (Sjedište Sisak)

1. Prostorni plan Sisačko - moslavačke županije ( Sl. glasnik SMŽ 04/01)
I.Izmjene i dopune PPSisačko - moslavačke županije ( Sl. glasnik SMŽ 12/10)

2. PPUG Glina ( Sl. glasnik SMŽ 05/00)
I.Izmjene i dopune PPUG Gline (Sl. vjesnik Grada Gline 48/10)

3. PPUO Dvor (Sl. vjesnik Općine Dvor 07/07)
I. Izmjene i dopune PPUO Dvor ( Sl. vjesnik Općine Dvor 13/11)

4. PPUO Gvozd (Sl. vjesnik Općine Gvozd 34/04)
I. Izmjene i dopune PPUO Gvozd ( Sl. vjesnik Općine Gvozd 45/10)

5. PPUO Lekenik (Sl. vjesnik Općine Lekenik 17A/06)
I. Izmjene i dopune PPUO Lekenik ( Sl. vjesnik Općine Lekenik 23/11)

6. PPUO Martinska Ves ( Sl. vjesnik Općine Martinska Ves 54/06)
I. Izmjene i dopune PPUO Martinska Ves (Sl. vjesnik Općine Martinska Ves 34/07)

7. PPUO Sunja ( Sl. vjesnik Općine Sunja 08/04)

8. PPUO Topusko (Sl. vjesnik Općine Topusko 03/05)

9. Urbanistički plan uređenja Grada Gline ( Sl. vjesnik Grada Gline 09/03)

10. Urbanistički plan uređenja Općine Dvor ( Sl. vjesnik Općine Dvor 04/09)

11. Detaljni plan uređenja Poduzetnička zona D1- "Marof" u Lekeniku
(Sl. vjesnik Općine Lekenik 41/07)

12. Detaljni plan uređenja stambenog naselja "Bečko" u Sunji
(Sl. vjesnik Općine Sunja 49/06)
 


PROSTORNI PLANOVI (Ispostava Novska)

1. PROSTORNI PLAN PARKA PRIRODE LONJSKO POLJE
(Narodne novine, broj: 37/10)

2. PPUG Novska (Službeni vjesnik Grada Novska, broj: 7/05 i 42/10)

3. PPUG Hrvatska Kostajnica (Sl. vjesnik Grada Hrvatska Kostajnica 12/03)

4. PPUO Lipovljani (Sl. vjesnik Općine Lipovljani 02/08)

5. PPUO Jasenovac (Sl. vjesnik Općine Jasenovac 11/06)

6. PPUO Hrvatska Dubica (Sl. vjesnik Općine Hrvatska Dubica 20/03 i 11/08)

7. PPUO Majur (Sl. vjesnik Općine Majur 34/05)

8. PPUO Donji Kukuruzari (Sl.vjesnik Općine Donji Kukuruzari 16/03)

9. Urbanistički plan uređenja grada Novska (Sl.vjesnik Grada Novska 31/07,
49/07 – Ispravak i 4/09 – Ispravak

10. Urbanistički plan uređenja Grada Hrvatske Kostajnice
(Sl. vjesnik Grada Hrvatska Kostajnica 27/09)

11. Detaljni plan uređenja „Zapad 1“ (Sl.vjesnik Grada Novska 53B )

12. Detaljni plan uređenja dijela povijesne jezgre Hrvatske Kostajnice
(Sl. vjesnik Grada Hrvatska Kostajnica 5/00 i 14/03 )

13. Detaljni plan uređenja groblja Piljenice (Sl.vjesnik Općine Lipovljani 24/11)
 


PROSTORNI PLANOVI (Ispostava Popovača)

1. PPUO Velika Ludina (Sl. novine Općine Velika Ludina 09/01)
I. Izmjene i dopune PPUO Velika Ludina (Sl. novine Općine Velika Ludina 03/05)
II. Izmjene i dopune PPUO Velika Ludina (Sl. novine Općine Velika Ludina 01 /11)

2. PPUO Popovače (Sl. novine Općine Popovača 06/02)
I. Izmjene i dopune PPUO Popovače ( Sl. novine Općine Popovača 07/03)
II. Izmjene i dopune PPUO Popovače ( Sl. novine Općine Popovača 07/04)
III. Izmjene i dopune PPUO Popovače ( Sl. novine Općine Popovača 08/06)
IV. Izmjene i dopune PPUO Popovače ( Sl. novine Općine Popovača 06/09)

3. Urbanistički plan uređenja naselja Popovača (Sl. novine Općine Popovača 08/07)
I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača
(Sl. novine Općine Popovača 06/09)

4. Detaljni plan uređenja Središta V.Ludina (Sl. novine Općine Velika Ludina 03/01)
I. Izmjene i dopune DPU Središta V. Ludina
(Sl. novine Općine Velika Ludina 04/06)
I. Izmjene i dopune DPU Poslovne zone Velika Ludina
(Sl. novine Općine Velika Ludina 03/07)
II.Izmjene i dopune DPU Poslovne zone Velika Ludina
( Sl. novine Općine Velika Ludina 04/10)

5. Detaljni plan uređenja gospodarsko - proizvodne Mišićka II u Popovači
(Sl. novine Općine Popovača 1/11)

6. Detaljni plan uređenja gospodarsko - proizvodne Mišićka u Popovači
(Sl. novine Općine Popovača 07/03)
I. Izmjene i dopune DPU gospodarsko - proizvodne Mišićka u Popovači
(Sl. novine Općine Popovača 07/04)
II. Izmjene i dopune DPU gospodarsko - proizvodne Mišićka u Popovači
(Sl. novine Općine Popovača 04/09)

7. Detaljni plan uređenja stambeno poslovna zona Jelengradska
(Sl. novine Općine Popovača 06/01)

8. Detaljni plan uređenja groblja u G. Jelenskoj (Sl. novine Općine Popovača 04/05)

9. Detaljni plan uređenja poslovno trgovačkog predjela "Sisačka"
(Sl. novine Općine Popovača 01/09)
 


Napomena:
PPUO/G - prostorni plan uređenja općine/grada
UPU - urbanistički plan uređenja
DPU - detaljni plan uređenja
 


RJEŠENJA:

19.04.2012. RJEŠENJE: Obustavlja se postupak za izdavanje rješenja o uvjetima gradnje za stambenu građevinu u Podgorju75, Gvozd .
 

 
Vezane vijesti

Osnovne informacije

Sisačko-moslavačka županija

  • S. i A. Radića 36, Sisak (karta)
  • Tel: +385(0)44-550-111 / Fax: +385(0)44-524-158
  • Email: info@smz.hr / Web:www.smz.hr
  • OIB: 82215698659

Dužnosnici

IVO ŽINIĆ,
Župan
ANITA SINJERI-IBRIŠEVIĆ,
Zamjenica župana
MARIN PILETIĆ,
Zamjenik župana
BOGDAN RKMAN
Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

Kutak za posjetitelje

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Stranice Sisačko-moslavačke županije optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera iznad verzije 9, Firefoxa 33, Chrome 38 i sl. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 7 ili 8 svakako nadogradite svoj preglednik.
Na ovom mjestu možete pronaći i ostale kvalitetne besplatne programe koji štede vaše dragocjeno vrijeme i novac poput antivirusnih, office i sl. aplikacija. Puno korisnih stvari na jednom mjestu. više >>